Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24

rd
Dyrektor
dr Rafał Dziwis – pedagog

Accessibility