Zespół ds. młodzieży

Dział ds. Młodzieży obejmuje pomocą młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców w zakresie:

Diagnozy:

 • trudności w nauce oraz specyficznych trudności(dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • trudności wychowawczych
 • wad zmysłów
 • autyzmu
 • niepełnosprawności
 • zaburzeń komunikacji językowej, wad wymowy
 • problemów adaptacyjnych m.i.n niedostosowanie społeczne

 Profilaktyki

 • Realizacja zajęć profilaktycznych we współpracy ze szkołami z rejonu działania – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem.

Terapii indywidualnej i grupowej:

 • psychologicznej
 • pedagogicznej
 • logopedycznej
 • terapii wad zmysłów
 • autyzmu
 • niepełnosprawności
 • socjoterapii

Koordynatorem Zespołów jest Pani Jolanta Górnik.

Accessibility