Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739

Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Krakowska – pedagog, oligofrenopedagog

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Sylwia Tłustochowicz – Koordynator Zespołu, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, trudności w nauce, a także diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Prowadzi terapię indywidualną i grupową: dyslektyczną i ogólnorozwojową. W szkołach prowadzi zajęcia dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień.

mgr Magdalena Jackowska – pedagog. Zajmuje się w diagnozą i terapią małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, deficytami funkcji poznawczych oraz upośledzeniem umysłowym. Prowadzi również zajęcia przygotowujące dzieci do pójścia do szkoły. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Edukacji dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

mgr Małgorzata Krakowska – Z-ca Dyrektora ZPP-P, pedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej,  trudności w nauce (w tym specyficznych), autyzmu, Zespołu Aspergera, innych całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci przygotowujących się do szkoły, dzieci z ryzyka dysleksji i z dysleksją, terapię EEG Biofeedback. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Bożena Batorpsycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz problemami emocjonalno-społeczymi. Wspiera rodziców tych dzieci w ramach psychoedukacji oraz prelekcji na terenie przedszkoli i szkół. Prowadzi zajęcia wychowawczo-profilaktyczne doskonalące dobre relacje rówieśnicze oraz sferę emocjonalną dzieci. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Wczesnej Interwencji.

mgr Alina Włodarekpedagog, oligofrenopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych oraz uczniów Szkół Specjanych. Dodatkowo posiada rekomendację ORE do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

mgr Małgorzata Adlerpedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Zajmuje się diagnozą dzieci w obrębie gotowości szkolnej, trudności w nauce w tym z grupy ryzyka dysleksji oraz w zakresie niepełnosprawności w zakresie wzroku i słuchu. Prowadzi terapię pedagogiczną wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla uczniów z dysleksją. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii   pedagogicznej   uczniów z dysleksją, ADHD.

mgr Agnieszka Ujmapsycholog. Zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną,  trudnościami w nauce oraz trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiki.

mgr Maciej Sztencel – pedagog, psycholog.

mgr Viktoriia Krykhovetska – pedagog.

LOGOPEDZI

mgr Aneta Górska – pedagog, logopeda, neurologopeda. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia usprawniające komunikację językową, terapię wad wymowy oraz terapię zaburzeń rozwoju mowy. W ramach profilaktyki logopedycznej prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz badania przesiewowe mowy i słuchu.

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Magdalena Musiał-Ogrodnik – Koordynator Zespołupsycholog, certyfikowana psychoterapeutka z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące kompetencji wychowawczych. Główny obszar działania to problemy emocjonalne, społeczne i rodzinne.

mgr Renata Przytulska – psycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży a także pracuje z rodzicami w zakresie poradnictwa i psychoterapii. Prowadzi psychodukację  dla rodziców. Swoją prace poddaje superwizji. 

mgr Ewa Juszczykpsycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Zajmuje się terapią i diagnozą psychologiczną oraz neuropsychologiczną. W szkołach prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki oraz umiejętności interpersonalnych młodzieży. Ukończyła Studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy neuropsychologicznej.

mgr Paulina Smagapsycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz psychoterapią indywidualną młodzież.  Ukończyła cykl szkoleń w Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Krótkoterminowej.

mgr Ewa Przesłańska – pedagog

mgr Marzena Skrobarczyk – psycholog.

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Justyna Czarnacka-Wojtysek Koordynator Zespołupsycholog, psychoterapeutka. Zajmuje się psychoterapią rodzin oraz indywidualnym wsparciem psychologicznym dla rodziców. Ukończyła cykl szkoleniowy z zakresu systemowej terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych. Swoją prace poddaje superwizji.

mgr Barbara Tubielewiczpsycholog, psychoterapeutka. Ukończyła pięcioletni kurs „Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię rodzin oraz indywidualną psychoterapię młodzieży. Swoją prace poddaje regularnie superwizji. Wspiera rodziców w budowaniu systemu wychowawczego, pracuje z nauczycielami prowadząc warsztaty oraz coaching.

mgr Natalia Darowicka – psycholog 

mgr Tomasz Kozłowski psycholog

Accessibility