Kontakt

Klauzula informacyjna

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739
E-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zpp.ids.czest.pl

Dyrektor: mgr Rafał Dziwis – pedagog


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
– Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Południe

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, 34 363 25 50, tel. kom. 533 300 966, 533 300 136
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Z-ca Dyrektora: mgr Dorota Sikora – psycholog


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
– Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Północ

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739
E-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Z-ca Dyrektora: mgr Małgorzata Krakowska – pedagog


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
CIZ – Północ:
tel. 34 362 24 24
tel. kom.: 739 212 739
CIZ – Południe:
tel. 34 363 25 50,
tel. kom.: 533 300 966, 533 300 136
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl/ciz

Accessibility