Zespół ds. dziecka

Zespół ds. Dziecka obejmuje pomocą dzieci od momentu urodzenia do ukończenia szkoły podstawowej  oraz ich rodziców w zakresie:

Diagnozy:

 • trudności w nauce oraz specyficznych trudności(dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • trudności wychowawczych
 • wad zmysłów
 • autyzmu
 • niepełnosprawności
 • wczesnego wspomagania
 • zaburzeń komunikacji językowej, wad wymowy

Profilaktyki

 • Realizacja zajęć profilaktycznych we współpracy z przedszkolami i szkołami z rejonu działania – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem.

Terapii indywidualnej i grupowej:

 • psychologicznej
 • pedagogicznej
 • logopedycznej
 • terapii wad zmysłów
 • autyzmu
 • niepełnosprawności
 • socjoterapii

Koordynatorem Zespołów ds. Dziecka jest Pani Beata Ciupińska.

Accessibility