W stronę zdrowia

depresja4

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi działaniami podejmowanymi przez szkoły biorące udział w projekcie 

BANK DOBRYCH PRAKTYK

Najciekawsze działania podejmowane przez szkoły
w ramach miejskiego projektu „W stronę zdrowia”

 

Kolejnym – IV etapem realizacji miejskiego programu profilaktycznego „W stronę zdrowia” są warsztaty dla uczniów
na temat „Jak rozpoznać symptomy depresji. Jak postępować
w sytuacjach wykrycia zagrożenia zdrowia psychicznego u siebie, bądź u rówieśników”.  Ten etap programu powinien być realizowany w szkołach przez wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.
Aby wspomóc te osoby w ich działaniach stworzyliśmy przykładowy scenariusz warsztatów. Psychoterapeuci Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych  w Częstochowie nagrali również krótki film dla uczniów dotyczący objawów depresji wśród młodzieży oraz postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Prowadzący warsztaty mogą posłużyć się załączonym scenariuszem lub stworzyć własny – o podobnej tematyce. Film można przesłać uczniom lub obejrzeć wspólnie z nimi (wskazane) i wykorzystać elementy warsztatu np. ćwiczenie 3. Zachęcamy szkoły 
do inicjowania  różnych form pomocy rówieśniczej w kryzysach.

Ostatnim etapem miejskiego programu profilaktycznego „W stronę zdrowia”  będzie promowanie przez szkoły zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Liczymy na zaangażowanie szkół w promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego uczniów poprzez organizację dni tematycznych, happeningów promujących zdrowy styl życia, konkursów szkolnych na wykonanie plakatu
czy spotu filmowego.                            

W miesiącu maju poprosimy o przesłanie sprawozdań, scenariuszy
i opisów działań podejmowanych na terenie Państwa szkół.
Z zebranej dokumentacji na stronie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zakładce dotyczącej programu powstanie  „Katalog dobrych praktyk” do wykorzystania przez Państwa w przyszłości.

Na zakończenie projektu z końcem roku szkolnego najciekawsze inicjatywy zostaną wyróżnione. Podczas oceny brane będzie pod uwagę zaangażowanie, pomysłowość i nowatorstwo.  

Służymy Państwu pomocą w realizacji powyższych zadań.

 

Zachęcamy do posłuchania podcastu Elżbiety Markowskiej dotyczącego depresji wśród dzieci i młodzieży
z udziałem psychologa Doroty Sikory, wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oraz Krzysztofa Kurasia, psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica
(początek od 11m 42s)


Inne cenne materiały do wykorzystania w pracy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą

DEPRESJA – wszystko co MUSISZ o niej wiedzieć – Mental-Benefits.com

krótki 6 minutowy film przedstawiający podstawowe zagadnienia dotyczące depresji.KOMPLET MATERIAŁÓW DLA NAUCZYCIELI
materiały ze strony wyleczdepresje.pl zawierają scenariusz do przeprowadzenia zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych, przewodnik metodyczny dla prowadzących psychologów/pedagogów/wychowawców, przewodnik edukatora oraz karty pracy do zajęć i karty edukacyjne.


SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH

Jak rozpoznać symptomy depresji. Jak postępować  w sytuacjach wykrycia zagrożenia zdrowia psychicznego u siebie, bądź
u rówieśników.
Film do programu W stronę zdrowia dla szkół podstawowych


Wykład dla rodziców nt. zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży – prowadzący: Aneta Sikora – psycholog, Magdalena Bach – psycholog, Tomasz Kozłowski – psycholog.


Materiał dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych


Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

startuje 23 lutego 2022r.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

W tym dniu rusza w Częstochowie Miejski Program Profilaktyczny „W stronę zdrowia”. Organizatorami Programu są: Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych   w Częstochowie.

Celem projektu jest :

  1. Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  2. Uwrażliwienie dorosłych i rówieśników na sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (depresje, samookaleczenia  zagrożenie samobójstwem itp)
  3. Wyposażenie dorosłych i rówieśników w wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  4. Promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

23 lutego 2022r. w godzinach od 8.00 do 18.00

w poradniach wchodzących w skład ZPP-P odbędą się konsultacje psychologów dla rodziców i młodzieży. 

Tematyka konsultacji:

Podejrzenie zaburzeń depresyjnych, lękowych u dzieci i młodzieży.

Wskazywanie możliwości dotyczących leczenia depresji u dzieci i młodzieży.

Miejsce konsultacji :

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136


Zapobieganie zamachom samobójczym dzieci i młodzieży – rola Internetu

BILICKI WEB


10 przyczyn depresji dzieci i młodzieży według Wojciecha Eichelbergera

Eichelberg

 

Rozmowa z Z-cą Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych p. Dorotą Sikorą

w-sieci

 

14 EDYCJA KAMPANII TWARZE DEPRESJI

Zapraszamy do lektury

TWARZE DEPRESJI

 


 

Accessibility