Doradztwo zawodowe

Doradztwo Zawodowe jest realizowane przez Centrum Informacji Zawodowej Specjalistyczna Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. Obejmuje swoim działaniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Częstochowy. Świadczy usługi pomocy indywidualnej i grupowej  w zakresie:

  • badań psychologiczne i pedagogiczne kwalifikujące do OHP
  • badań preferencji zawodowych
  • zajęć grupowych na terenie szkół dotyczących planowania kariery zawodowej, poruszania się po rynku pracy i kontaktu z pracodawcą
  • punktów  konsultacyjnych na terenie szkół w zakresie planowania kariery zawodowej
  • zajęć informacyjnych  dotyczących rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz sytuacji na rynku pracy.
Accessibility