Współpraca

Współpraca z placówkami jest realizowana w formie działań zawartych w kontraktach opartych o analizę potrzeb placówek

Na terenie placówek prowadzone są:

Działania wspierające nauczycieli, wychowawców i pedagogów i logopedów szkolnych w zakresie:

– szkoleń rad pedagogicznych

– konsultacji dla nauczycieli

– coachingu

– mediacji

– grup wsparcia dla pedagogów i logopedów szkolnych

Dodatkowo na terenie placówek organizowane są Punkty Konsultacyjne pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców.

Accessibility