Publikacje Pracowników

ZPP-P – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

1. 130 Dni w krainie ortografii – mgr Teresa Kała, mgr Jolanta Górnik.
2. Komiks – dysleksja, dysgrafia, dysortografia – mgr Jolanta Górnik, mgr Teresa Kała.

ZPP-P – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

  1. Agresja u dzieci – mgr Barbara Tubielewicz.
  2. Dojrzałość szkolna a lęki dziecięce – mgr Alina Włodarek, mgr Lidia Rubik.
  3.
Dziecko nadpobudliwe – jak sobie z nim radzić? – mgr Zofia Rykała.
  4. FETAL ALCOHOL SYNDROME (FAS) Płodowy Zespół Alkoholowy – mgr Renata Przytulska.
  5. Jak rodzice mogą pomóc dziecku w łagodnym starcie w przedszkolne życie? – mgr Ewa Majchrzak.
  6. Mokro i ciemno – mgr Barbara Dudek.
  7. Molestowanie seksualne dziecka w rodzinie jako efekt zaburzeń systemu rodzinnego – mgr Barbara Tubielewicz.
  8. Nauczyciel – Rodzic – Uczeń Porozumiewanie się – mgr Krystyna Skalik.
  9. Nie bądźmy obojętni – mgr Małgorzata Kozera.
10. Działy pedagogiki specjalnej – mgr Krystyna Skalik.
11. Ważniejsze treści konferencji nt. Pomoc dzieciom – ofiarom przemocy seksualnej – mgr Dorota Wojciechowska.
12. Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu – mgr Anna Korycińska.
13. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – mgr Ewa Majchrzak, mgr Bożena Bator.
14. Prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.
15. Psychologiczny aspekty zjawiska samobójstwa wśród młodzieży – referat – mgr Dorota Wojciechowska.
16. Symptomy dysleksji rozwojowej w nabywaniu umiejętności szkolnych oraz dostosowanie wymagań do możliwości percepcyjnych uczniów na poszczególnych przedmiotach nauczania – mgr Bożena Bator, mgr Dorota Wojciechowska.
17. Symptomy lęku – mgr Lidia Rubik, mgr Alina Włodarek.
18. Urazy powstałe wskutek doświadczania przemocy w rodzinie i ich psychologiczne konsekwencje dla rozwoju dziecka – mgr Barbara Tubielewicz.
19. Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej osobowości człowieka – mgr Renata Przytulska.
20. Wskazówki do rozmowy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie – mgr Dorota Wojciechowska.
21. Jak postępować z dzieckiem przejawiającym zachowania lękowe? – mgr Lidia Rubik, mgr Alina Włodarek.

22. Dlaczego warto dzieciom czytać – mgr Małgorzata Adler.
23. Wspomaganie rozwoju kreatywności u dziecka w wieku przedszkolnym – mgr Małgorzata Adler.
24. Błędy w wychowaniu dzieci najczęściej popełniane przez rodziców – przyczyny i ich konsekwencje – mgr Małgorzata Adler.

25. Specyfika zaburzeń lękowych i wybranych technik w ujęciu poznawczo-behawioralnym – Magdalena Musiał Ogrodnik – psycholog, Ewa Wilk – psycholog.
26. Nagradzać czy karać – mgr Sylwia Tłustochowicz – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog
27. Style wychowania i postawy rodzicielskie – mgr Sylwia Tłustochowicz – pedagog, tyflopedagog, surdopedagog

ZPP-P – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

1. ADHD – mgr Dorota Węglewska, mgr Agnieszka Jurga .
2. Emisja głosu – ćwiczenia – mgr Aldona Belowska, mgr Katarzyna Piotrowska.
3. Indywidualizacja oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z dysleksją – mgr Małgorzata Krakowska.
4.
Internet – dobrodziejstwo czy uzależnienie? – mgr Iwona Sękowska.
5.
Komunikacja między rodzicami a dziećmi. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań – mgr Maria krawczyk, mgr Grażyna Matkowska.

6. Leworęczne dzieci – mgr Urszula Madalińska.
7."Mamo, tato, ja chcę chodzić do przedszkola!" 3 – 4 latki przestępują próg przedszkola – mgr Urszula Madalińska.
8. Mediacje i negocjacje jako sztuka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – mgr Katarzyna Piaskowska,mgr Beata Wochal.
9. "NAUCZYCIELU NADSTAW UCHAI" – o tym, jak pomóc uczniowi z uszkodzonym słuchem w klasie szkoły ogólnodostępnej – mgr urszula Madalińska.
10. O agresji – w pigułce – mgr Agata Szwarlik.
11. Pedagogika waldorfska – szansa czy zagrożenie? – mgr Danuta Anna Żal.

12. "Rola poczucia winy w życiu człowieka" – mgr Aneta Sikora.
13. Zastosowanie idei Treningu Zastępowania Agresji (TZA) w procesie rozwijania umiejętności adaptacyjnych u dzieci z zespołem Aspergera. Program wstępny dla dzieci z Zespołem Aspergera i ich rodziców – mgr Jolanta Gęsiarz.

14.I nagle zrobiło się cicho. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą w obliczu śmierci. – mgr Katarzyna Piaskowska, mgr Beata Wocha  NOWOŚĆ

Accessibility