Dzień bezpiecznego Internetu

Zostań znajomym swojego dziecka – prezentacja.
(Program – PowerPoint)

Dzień Bezpiecznego Internetu – prezentacja (Program – PowerPoint) – dr Magdalena Celeban

Wykład dla nauczycieli przygotowany
przez mgr Justynę Sobczyk-Szwed
pt. Co może szkoła?
Przykłady dobrych praktyk z częstochowskich szkół- Zespół Szkół Samochodowych.

Wykład dla uczniów, rodziców i nauczycieli przygotowany
przez dr M. Celeban, Specjalistę ds. ochrony danych osobowych pt. Jak chronić moje dane?

Transmisja Konferencji DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu) organizowanej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

 

CIEKAWE  MATERIAŁY  DO WYKORZYSTANIA
W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
POCHODZĄCE ZE STRONY

         

 

 

 


 

 

 

Publikacja przygotowana we współpracy z NASK, dotycząca różnych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.  Zawarte zostały w niej zarówno wyniki badań, definicje podstawowych zagrożeń w sieci, jak i opis systemowych rozwiązań w profilaktyce i interwencji.

 


 

 

 

 MATERIAŁY  DO WYKORZYSTANIA
W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
POCHODZĄCE ZE STRONY

 


Internet skrywa samotność – rozmowa dr Krzysztofem Szwajcą psychiatrą, psychoterapeutą, terapeutą rodzinnym, pracownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego o dzieciach i nastolatkach, które nadużywają internetu i o tym co w takich sytuacjach mogą zrobić rodzice.


Dziecięcy mózg a ekrany – rozmowa z Iloną Kotlewską-Waś, neurobiolożką i neuropsycholożką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o tym jak rozwija się dziecięcy mózg, co ten rozwój wspiera a co ogranicza, oraz jaki wpływ na rozwój układu nerwowego dziecka mogą mieć ekrany.


Publikacja poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, korzystających z urządzeń elektronicznych, przygotowana we współpracy z Fundacją Orange.

Zawiera zarówno informacje teoretyczne jak i praktyczne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa sprzętowego.

 


Broszura kampanii „Chroń dziecko w sieci”, mającej na celu uświadomienie rodzicom problemu szkodliwych treści w sieci,  dotyczącego również dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również podkreślenie odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo dzieci w internecie.

Broszura dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach
i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci
z nieodpowiednimi treściami online.

 


Domowe Zasady Ekranowe pomagają regulować to, w jaki sposób dzieci oraz pozostali domownicy korzystają z urządzeń ekranowych, takich jak smartfon, laptop, czy telewizor. 

Broszura podpowiada jak ustalić i wprowadzić  takie zasady w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernego korzystania
z ekranów.


Publikacja zawiera charakterystykę zjawiska cyberprzemocy, aspekty prawne i psychologiczne tego zjawiska oraz wskazówki
i zalecenia dotyczące szkolnego systemu zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Broszura kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli
i psychologów oraz pedagogów szkolnych. Poza teoretycznym wprowadzeniem w problematykę nadmiernego korzystania
z internetu przez dzieci i młodzież zawiera również informacje
i wskazówki dotyczące diagnozy, interwencji i terapii, jak i możliwych działań profilaktycznych.

Broszura porusza problematykę kontaktu dzieci i młodzieży
z pornografią. To zbiór informacji, odpowiadających na pytania:

– czy kontakt z pornografią szkodzi?
– co mówi na temat pornografii prawo?
– kto ogląda pornografię, jak często i gdzie?
– co możemy zrobić, żeby zapobiegać temu problemowi?
– jak interweniować i gdzie szukać pomocy?

 


W broszurze został poruszony problem nadmiernego korzystania
z komputera i internetu. Zawiera zarówno opisy przypadków, jak
i porady, jak reagować na nadużywanie przez dziecko komputera i/lub internetu, czy też opis przebiegu terapii i możliwych działań profilaktycznych.


BROSZURA NIE TYLKO DLA RODZICÓW

To zbiór porad dla dorosłych dotyczących rozważnego zakupy sprzętu elektronicznego dla dzieci. W broszurze znalazły się także podstawowe informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa wobec dzieci i młodzieży w internecie i w związku z innymi sprzętami elektronicznymi i ekranami. To także zachęta do rozmów o tym
z dziećmi, jak i praktyczne wskazówki jak uchronić dzieci i gdzie
w razie potrzeby szukać pomocy
 
 

Publikacja wprowadzająca rodziców w internetowy świat ich dzieci. Opisane zostały w niej zarówno podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, jak i sposoby im zapobiegania, czy możliwości wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.


W broszurze, poza opisem procesu uwodzenia online, podkreślona została rola relacji rodzic-dziecko, jako jeden z głównych czynników chroniących młode osoby przed angażowaniem się w ryzykowne sytuacje. Rodzice znajdą w broszurze także praktyczne porady, jak prowadzić rozmowy na tzw. „trudne tematy”:

– relacji z innymi i związanymi z tym różnymi uczuciami,
– stosunku do swojego ciała i wyglądu,
– poczuciu samotności,
– niebezpiecznych kontaktów online.


Accessibility