Zespół ds. rodzin

Zespół ds. Rodzin obejmuje pomocą rodziców i rodziny dzieci z terenu miasta Częstochowy w zakresie:

Diagnozy:

 • problemów rodzinnych
 • trudności wychowawczych
 • problemów emocjonalnych
 • problemów małżeńskich i par wpływających bezpośrednio na rozwój emocjonalny dziecka

Profilaktyki:

 • szeroki zakres zajęć edukacyjnych dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i poradni.
 • szkoła dla rodziców
 • interwencje i konsultacje wychowawcze
 • mediacje rodzinne

Terapii:

 • terapii rodzin
 • terapii małżeńskiej i par
 • pomoc psychologiczna dla rodziców

Koordynatorem Zespołów jest Pani Barbara Tubielewicz.

Accessibility