Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, tel. kom. 739 212 739
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://ciz.ids.czest.pl

mgr Izabela Sierpińska – pedagog-doradca zawodowy

mgr Marta Chuchro – psycholog

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361-93-92, tel. kom. 533 377 180
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://ciz.ids.czest.pl

mgr Artemia Bańkowska – psycholog-doradca zawodowy

mgr Agata Korn – doradca zawodowy

Accessibility