Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Łukasińskiego 40, 42-207 Częstochowa
tel. kom. 533 377 180
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: https://zppp.ids.czest.pl/ciz

mgr Izabela Sierpińska – Koordynator Zespołu – pedagog-doradca zawodu
mgr Marta Chuchro – psycholog
mgr Artemia Bańkowska – psycholog-doradca zawodowy

Accessibility