Bezpieczny powrót do szkoły


Wsparcie obrazek

awytyczne MEiN obrazek

dla nauczycieli


Praktyczny poradnik dla nauczycieli Powrót do szkoły: akcja-integracja


Vademecum dotyczące radzenia sobie z powrotem uczniów do szkół. 


Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa, Nauczycieli w związku z sytuacją, z którą wkrótce przyjdzie nam się zmierzyć tj. powrotem dzieci i młodzieży do szkół po długotrwałym okresie zdalnego nauczania. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców jest to pewnego rodzaju kryzys. Każdy z nas inaczej radzi sobie z kryzysem, którym nie jest dana sytuacja, ale zindywidualizowana reakcja każdego z nas na dane wydarzenie.

 Jest grupa uczniów, którzy nad tym trudnym okresem przejdą do porządku dziennego, oczekują go i cieszą się, ponieważ dla nich powrót do szkoły oznacza wreszcie powrót do bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami.

Na wielu jednak czas pandemii odcisnął piętno, a powrót do szkoły nasila lęk. Przedłużający się pobyt w domu wpłynął destabilizująco na funkcjonowanie emocjonalne pewnej grupy dzieci i młodzieży. W minionych miesiącach następowało sukcesywne obniżanie ich motywacji do nauki, a izolacja od rówieśników przerwała proces treningu umiejętności społecznych. Brak konieczności rozwiązywania codziennych problemów obniżył ich odporność psychiczną. U wielu uczniów zaobserwowano wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych. Podczas ponad rocznego stanu epidemii doświadczali oni silnego stresu, strachu przed chorobą, strachu przed utratą bliskich, czy pogorszeniem się sytuacji materialnej z powodu utraty pracy jednego, a nawet obojga rodziców. Byli też tacy, którzy doświadczali przemocy ze strony członków rodziny. Wielu uczniów i uczennic odczuło rozluźnienie dotychczasowych przyjaźni, ale są też tacy, którzy te przyjaźnie nawiązali w Internecie – pytanie jednak na ile są one silne, by przetrwać w świecie realnym.

Ogłoszenie powrotu do szkół wywołało falę napięcia emocjonalnego wśród znacznej części dzieci i młodzieży. Uczniowie mają silne obawy przed tym powrotem i boją się faktu, że będzie im trudno dostosować się do sytuacji społecznych. Obawiają się tego, jak zostaną odebrani przez rówieśników, ale również tego, jak zostaną przyjęte zmiany, które zaszły w ich sposobie bycia czy wyglądzie. Zarówno dzieci jak i młodzież zgłaszają również obawy przed  rozliczaniem ich z obowiązków np. boją się sprawdzania zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń z całego roku, czy sprawdzania wiedzy z poprzednich miesięcy.

Obserwowane obawy przed powrotem do szkoły wskazują, że mamy do czynienia z koniecznością ponownej adaptacji dzieci i młodzieży do środowiska szkolnego, a to tak jakby każdy z uczniów zaczynał edukację od nowa.

W podobnie niekorzystnej sytuacji psychologicznej znajdują się nauczyciele. Dla Państwa ten czas też nie zawsze był najlepszy. Dostosowywaliście się Państwo do nowych form uczenia korzystając z technik i metod zdalnej nauki, szukaliście sposobów przekazywania wiadomości uczniom, starając się ich zainteresować, ale też zmotywować do pracy. Jednak wielu z Was również doświadczyło osobistych trudności wynikających z pandemii. Ponadto świadomość braków edukacyjnych uczniów i równocześnie presja, aby zrealizować podstawę programową generuje silne napięcia, frustracje i niepokoje.

Fakt, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele są w trudnej emocjonalnie sytuacji będzie komplikował współpracę po rozpoczęciu zajęć stacjonarnych.

W związku z powyższym korzystnym wydaje nam się przeznaczenie pewnej ilości czasu po powrocie dzieci i młodzieży na ponowną adaptację do grupy oraz dostosowanie się do zasad panujących w szkole. Przed rozpoczęciem zajęć korzystnie byłoby łagodzić obawy uczniów oraz unikać ich nasilania zapowiedziami sprawdzania całości dotąd nabytej wiedzy. Wydaje się, że w obecnej sytuacji priorytetem powinny się stać wzajemne relacje wszystkich członków społeczności szkolnej.  

W razie potrzeb, jak dotychczas, służymy Państwu naszym wsparciem.

Dyrekcja i specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 


DODATKOWE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA 

Biorąc pod uwagę aktualne okoliczności Pani Mariola Wolna-Nowakowska będąca profesorem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przygotowała poradnik dla nauczycieli, w szczególności wychowawców. Opracowanie zawiera metodyczne wskazówki oraz praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia zajęć reintegracyjnych wspierających adaptację społeczną uczniów szkół  podstawowych i ponadpodstawowych.

grafika 2grafika 3 grafika1

 

Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA mająca na celu wypracowanie rozwiązań, które pomogą dzieciom i młodzieży wrócić do szkoły po czasie edukacji zdalnej.

    

 

Accessibility