Zespół

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Działania ZPP-P Centrum Informacji Zawodowej
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
obejmują teren miasta Częstochowy.

Zgodnie z rejonizacją w zespole Poradni PÓŁNOC pracują:

mgr Izabela Sierpińska – pedagog, doradca zawodowy

mgr Marta Chuchro – psycholog, doradca zawodowy

A w zespole Poradni POŁUDNIE:

mgr Artemia Bańkowska – Doros – psycholog, doradca zawodowy

mgr Agata Korn – doradca zawodowy, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Aby umówić się na konsultacje, zapraszamy do kontaktu:

REJON PÓŁNOC

http://zppp.ids.czest.pl/ciz     

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

ul. Kosmowskiej 5 42-200 Częstochowa

tel.: 34 362 24 24; 739 212 739

REJON POŁUDNIE

http://zppp.ids.czest.pl/ciz     

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

ul. Łukasińskiego 40 42-200 Częstochowa

tel.: 34 363 25 50; 533 300 966; 533 300 136

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek-czwartek 8.00-18.00

piątek 8-15.30

Skip to content