Zespół

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Działania ZPP-P Centrum Informacji Zawodowej
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
obejmują teren miasta Częstochowy.

Specjaliści:

mgr Izabela Sierpińska – pedagog, doradca zawodowy

mgr Artemia Bańkowska – Doros – psycholog, doradca zawodowy

mgr Marta Chuchro – psycholog, doradca zawodowy

Aby umówić się na konsultacje, zapraszamy do kontaktu:

ul. Kosmowskiej 5 42-200 Częstochowa

tel.: 34 362 24 24; 739 212 739

e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek-czwartek 8.00-18.00

piątek 8-15.30

Skip to content