w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

Opinia psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas VIII, którzy przewlekle chorują na różnego rodzaju schorzenia ograniczające im wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Opinia jest dobrowolna i wydawana na podstawie:

  • zaświadczenia lekarskiego z informacją o ograniczeniach w funkcjonowaniu ucznia wynikających ze stwierdzonej choroby, mającej istotne znaczenie dla wyboru szkoły ponadpodstawowej, w tym szkół kształcących w zawodzie, które wskazują na zasadność ubiegania się o opinię o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
  • badania predyspozycji zawodowych ucznia

 

Skip to content