„Otwórz się na zawód”

„Otwórz się na zawód”

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej zachęca do udziału w pilotażowej edycji Konkursu „Otwórz się na zawód” promującego szkolnictwo zawodowe.

Partnerami przedsięwzięcia są:

  • Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta,
  • Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II,
  • Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
  • Zespół Szkół Ekonomicznych,
  • Zespół Szkół Gastronomicznych

Adresatem konkursu są uczniowie klas VIII szkół podstawowych.

Pomysł konkursu „Otwórz się na zawód” łączy w sobie dwie idee:
z jednej strony ”Dni otwartych”, w trakcie których uczeń może poznać daną placówkę,
a z drugiej strony wziąć praktyczny udział w konkurencjach przybliżających specyfikę interesujących go zawodów.

Konkurs odbywa się w partnerskich ww. placówkach, w terminach podanych przez każdą ze szkół zgodnie z zamieszczoną tabelą:

L.p. Nazwa szkoły Zawód / branża Data
1. Zespół Szkół Przemysłu Mody
i Reklamy im. W.S. Reymonta
Technik stylista

I etap: 16.03.2022 r.
godz. 12.00

II etap: 23.03.2022 r.
godz 12.00

Tapicer
2. Zespół Szkół Technicznych
im. Jana Pawła II

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

30.03.2022 r.
godz.9.00

Monter sieci i instalacji sanitarnych

3. Zespół Szkół
im. J. Kochanowskiego

Technik logistyk

31.03.2022 r.
godz. 9.00

Sprzedawca

4. Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Branża mechaniczna

08.04.2022 r.
godz.10.00

Branża budowlana
i elektryczno-mechaniczna

26.04.2022 r.
godz.10.00

5. Zespół Szkół Ekonomicznych Technik ekonomista

21.03.2022 r.
godz.10.00

Technik organizacji turystyki
6. Zespół Szkół Gastronomicznych Cukiernik

I etap: 29.03.2022 r. godz. 9.00

II etap: 30.03.2022 r. godz. 9.00

Technik weterynarii

30.03.2022 r.
godz. 9.00


Wypełnione dokumenty – KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ z klauzulą informacyjną prosimy przesłać na adres:
ciz@edukacja.czestochowa.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2022 r.
(dotyczy wszystkich szkół).

Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o wzięciu udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content