Zakres zadań i obszar działania

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W CZĘSTOCHOWIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.

PLACÓWKA

ADRES

KOORDYNATOR

1

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Księżycowa 6

mgr Izabela Sierpińska

2

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Baczyńskiego 2 a

mgr Marta Chuchro

3

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Zamenhofa 23

mgr Artemia Bańkowska-Doros

4

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Szczytowa 28/30

 

5

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Sobieskiego 15

mgr Marta Chuchro

6

Szkoła Podstawowa nr 10
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2

ul. Olsztyńska 42

mgr Artemia Bańkowska-Doros

7

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Festynowa 24

 

8

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Warszawska 31

mgr Artemia Bańkowska-Doros

9

Szkoła Podstawowa nr 13

ul. Wręczycka 111/115

mgr Izabela Sierpińska

10

Szkoła Podstawowa nr 14

ul. Waszyngtona 62

mgr Marta Chuchro

11

Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Wirażowa 8

 

12

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Ułańska 5/7

 

13

Szkoła Podstawowa nr 17

Al. Wojska Polskiego 130

 

14

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

ul. Barbary 32

mgr Izabela Sierpińska

15

Szkoła Podstawowa nr 19

ul. Orla 4/8

mgr Artemia Bańkowska-Doros

16

Szkoła Podstawowa nr 20
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3

ul. Łukasińskiego 70/74

mgr Artemia Bańkowska-Doros

17

Szkoła Podstawowa nr 21

ul. Sabinowska 7/9

 

18

Szkoła Podstawowa nr 22

ul. Żabia 1

mgr Artemia Bańkowska-Doros

19

Szkoła Podstawowa nr 24

ul. Hubermana 7

mgr Marta Chuchro

20

Szkoła Podstawowa nr 25

ul. Rędzińska 23

mgr Marta Chuchro

21

Szkoła Podstawowa nr 26

ul. Rakowska 42

mgr Artemia Bańkowska-Doros

22

Szkoła Podstawowa nr 27

ul. Rozdolna 5

mgr Marta Chuchro

23

Szkoła Podstawowa nr 29

ul. Rocha 221

mgr Artemia Bańkowska-Doros

24

Szkoła Podstawowa nr 30

ul. Ludowa 58

mgr Izabela Sierpińska

25

Szkoła Podstawowa nr 31

ul. PCK 18

mgr Izabela Sierpińska

26

Szkoła Podstawowa nr 32

ul. Przerwy – Tetmajera 40

mgr Artemia Bańkowska-Doros

27

Szkoła Podstawowa nr 33

ul. Goszczyńskiego 9/11

 

28

Szkoła Podstawowa nr 34

ul. Dąbrowskiej 5/9

 

29

Szkoła Podstawowa nr 35

ul. Ogrodowa 50/64

 

30

Szkoła Podstawowa nr 36

ul. Kasztanowa 7/9

mgr Artemia Bańkowska-Doros

31

Szkoła Podstawowa nr 37

ul. Wielkoborska 54

mgr Izabela Sierpińska

32

Szkoła Podstawowa nr 38

ul.  Sikorskiego 56

mgr Izabela Sierpińska

33

Szkoła Podstawowa nr 39

ul. Kopernika 79/87

mgr Marta Chuchro

34

Szkoła Podstawowa nr 40
w Zespole Szkolo – Przedszkolnym nr 1

Al. Jana Pawła II 95

mgr Izabela Sierpińska

35

Szkoła Podstawowa nr 41

ul. Okólna 31/39

mgr Izabela Sierpińska

36

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Armii Krajowej 68A

mgr Izabela Sierpińska

37

Szkoła Podstawowa nr 46

ul. Szamotowa 8

 

38

Szkoła Podstawowa nr 47

ul. Przestrzenna 68/70

 

39

Szkoła Podstawowa nr 48

ul. Schillera 5

mgr Marta Chuchro

40

Szkoła Podstawowa nr 49

ul. Jesienna 42

 

41

Szkoła Podstawowa nr 50

ul. Starzyńskiego 10

mgr Marta Chuchro

42

Szkoła Podstawowa nr 51
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4

ul. Połaniecka 50

 

43

Szkoła Podstawowa nr 52

ul. Powstańców Warszawy 144A

 

44

Szkoła Podstawowa nr 53

ul. Orkana 95/105

mgr Artemia Bańkowska-Doros

45

Szkoła Podstawowa nr 54

ul. Kukuczki 30

mgr Marta Chuchro

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Lp.

PLACÓWKA

ADRES

KOORDYNATOR

1

I LO im. J. Słowackiego

ul. Kościuszki 8

mgr Izabela Sierpińska

2

II LO im. R. Traugutta

ul. Kilińskiego 62

mgr Marta Chuchro

3

III LO im. Wł. Biegańskiego

ul. Dąbrowskiego 75

mgr Izabela Sierpińska

4

IV LO im. H. Sienkiewicza

ul. Al. NMP 56

mgr Artemia Bańkowska-Doros

5

V LO im. A. Mickiewicza

ul. Krakowska 29

mgr Artemia Bańkowska-Doros

6

VI LO im. J. Dąbrowskiego

ul. Łukasińskiego 40

 

7

VII LO im. M. Kopernika

ul. Nowowiejskiego 18

 

8

VIII LO Samorządowe

ul. Worcella 20/22

mgr Marta Chuchro

9

IX LO im. C.K. Norwida

ul. Jasnogórska 8

 

10

Zespół Szkół im. W. Andersa

ul. Targowa 29

mgr Marta Chuchro

11

Zespół Szkół im. B. Prusa

ul. Prusa 20

mgr Artemia Bańkowska-Doros

12

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Wł. Reymonta

ul. Krakowska 80F

 

13

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18

 

14

Zespół Szkół im.
 J. Kochanowskiego

ul. Warszawska 142

mgr Izabela Sierpińska

15

Zespół Szkól Ekonomicznych

ul. Augustyna 28/30

mgr Artemia Bańkowska-Doros

16

Zespół Szkół Gastronomicznych

ul. Worcella 1

mgr Marta Chuchro

17

Zespól Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego

ul. Targowa 29

mgr Izabela Sierpińska

18

Zespół Szkół Samochodowych 

ul. Augustyna 3/7

mgr Artemia Bańkowska-Doros

19

Zespół Szkół Technicznych

Al. Jana Pawła II 126/130

mgr Izabela Sierpińska

20

Techniczne Zakłady Naukowe

ul. Jasnogórska 84/90

mgr Marta Chuchro

21

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Przechodnia 11/15

mgr Artemia Bańkowska-Doros

 

 

 

Skip to content