w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywana określonej pracy

Opinia psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, którzy będą kontynuować naukę
w szkole podstawowej dla dorosłych OHP, ale do końca danego roku kalendarzowego
nie ukończą 15 roku życia.

 

Skip to content