w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Opinia psychologiczno-pedagogiczna dotycząca dzieci chcących wykonywać
pracę/zajęcie zarobkowe na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, m.in. teatrów, filharmonii, mediów, imprez artystycznych w postaci występów publicznych: wokalnych, tanecznych, wokalno-tanecznych, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych. A także planów filmowych dla dziecięcych aktorów i dzieci
biorących udział w tworzeniu reklam, spotów i innych form przekazu medialnego.

Skip to content