„Zawodowa Liga Mistrzów”

„Zawodowa Liga Mistrzów”

Konkurs skierowany jest do uczniów techników i szkół branżowych I stopnia.

Aby wziąć w nim udział, zainteresowani uczniowie (podzieleni na trzyosobowe zespoły) będą mieli za zadanie nakręcić film o zawodzie, w którym zachęcą uczniów szkół podstawowych do podjęcia w nim nauki, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania szkołami kształcącymi w zawodzie oraz tym samym zmniejszy deficyt pracowników na rynku pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 r.
Zwycięskie filmy zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej,
Urzędu Miasta Częstochowy i szkół macierzystych.

Wszystkie szczegóły związane z  konkursem (m.in. terminy, wytyczne dotyczące materiału filmowego, czy formularz zgłoszenia) znajdują się w regulaminie oraz załącznikach.

Konkurs przebiega pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz służymy pomocą w przypadku pytań
– te proszę kierować na adresy e-mail koordynatorów:

p. Marta Chuchro (mchuchro.zppp@edukacja.czestochowa.pl)
oraz p. Agata Korn (akorn.zppp@gmail.com)

 

Regulamin konkursu Zawodowa Liga Mistrzów

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

 

 

Skip to content