Szkoły ponadpodstawowe w Częstochowie

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – organ prowadzący: Miasto Częstochowa

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta

III Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Biegańskiego

IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

 

Technikum nr 2 (ZS im. J. Kochanowskiego)

Technikum nr 3 (ZS Ekonomicznych)

Technikum nr 4 (ZS im. Gen. W. Andersa)

Technikum nr 5 (Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Wł. Sikorskiego)

Technikum nr 6 (ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego)

Technikum nr 7 (ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta)

Technikum nr 8 (ZS Gastronomicznych)

Technikum nr 9 (ZS Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego)

Technikum nr 10 (ZS Samochodowych)

Technikum nr 11 (ZS im. B. Prusa)

Technikum nr 12 (ZS Technicznych im. Jana Pawła II)

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w ZS im. J. Kochanowskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w ZS im. Gen. W. Andersa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w ZS Gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 w ZS Samochodowych

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w ZS im. B. Prusa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 w ZS Technicznych im. Jana Pawła II

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Skip to content