Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Marysia 93B, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, tel. kom. 533 300 966
E-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl
 

ds

Z-ca Dyrektora
mgr Dorota Sikora – psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  Dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

ZESPÓŁ DS. DZIECKA

mgr Magdalena Rogaczewska – Koordynator Zespołu, pedagog

mgr Joanna Fossa-Smok – psycholog

mgr Agnieszka Wójcikpsycholog, w trakcie studiów podyplomowych ,,Wczesne wspomaganie dziecka ze złożoną niepełnosprawnością, w tym z autyzmem”. Terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania, odbyła staż terapeutyczny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, w tym dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, prowadzi także terapię grupową dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Na terenie przedszkoli i szkół podstawowych realizuje psychologiczne zajęcia profilaktyczne.

mgr Magdalena Znosko-Abratańskapsycholog, surdopedagog, tyflopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą, psychoterapią indywidualną dzieci, terapią grupową  oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
Prowadzi na terenie przedszkoli i szkół zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, umiejętności społecznych oraz rozwoju umiejętności matematycznych.

mgr Magdalena Kołodziejczykpedagog. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych. W szkołach prowadzi zajęcia grupowe z zakresu umiejętności społecznych oraz profilaktyki niepowodzeń szkolnych, a także mediacje uczniowskie.

mgr Jadwiga Radziemska-Pobudejska pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, W poradni zajmuje się diagnozą, pedagogiczna terapią indywidualną dzieci, terapią grupową  oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki. 
Prowadzi na terenie przedszkoli i szkół zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowego stylu życia, umiejętności społecznych oraz rozwoju umiejętności matematycznych.

mgr Elżbieta Stawiarz – pedagog

mgr Katarzyna Walnik – pedagog
 

LOGOPEDZI

mgr Anna Mielczarek-Koniecka logopeda, pedagog. W ramach praktyki logopedycznej w ZPPP nr 1  w Częstochowie realizuje : profilaktykę, diagnozę, terapię i doradztwo logopedyczne. Oprócz indywidualnej terapii logopedycznej, we współpracy z psychologiem prowadzi terapie grupowe( logopedyczno/psychologiczne), przeznaczone dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Terapie te, prowadzone są głównie z wykorzystaniem artystycznych środków wyrazu : muzyki, plastyki, ruchu i działań parateatralnych. Interesuje się nowatorskimi metodami terapii logopedycznej.

mgr Tatiana Sącińska logopeda. Zajmuje się oceną rozwoju mowy oraz określeniem nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się u dzieci i młodzieży. Koryguje wszelkie zaburzenia komunikacji językowej oraz uczy właściwej i skutecznej komunikacji. Prowadzi terapię indywidualną i grupową na terenie poradni. Zajmuje się  profilaktyką logopedyczną (realizując programy na terenie przedszkoli) a także przeprowadza przesiewowe badania słuchu.

 

ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY

mgr Jolanta GórnikKoordynator Zespołu – pedagog, psychoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą,  terapią rodzin, psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzi mediacje szkolne i rodzinne. Ukończyła Czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz Terapię Rodzin przy Polskim Instytucie Eriksonowskim w Łodzi. Prowadzi Szkołę dla Rodziców.

mgr Aleksandra Kupczykpsycholog, pedagog. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz pomocą psychologiczną dla młodzieży. Prowadzi liczne zajęcia profilaktyczne na terenie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. W trakcie szkolenia z zakresu diagnostyki neuropsychologicznej.

mgr Dorota Wydrychiewicz psycholog, tyflopedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. Prowadzi  zajęcia grupowe w szkołach z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz profilaktyki dla młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

mgr Teresa Kała pedagog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiej Federacji Psychoterapii i EAP (European Association for Psychotherapy), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz 4 – letnie podyplomowe studia w Profesjonalna Szkoła Psychoterapii SWPS i IPZ w Warszawie. Ukończyła kursy z zakresu coachingu, mediacji, interwencji kryzysowej, neurostymulacji rozwoju, diagnozy i terapii dysleksji, diagnozy i terapii FAS, kinezjologi edukacyjnej, TZA. Pracuje z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, także z osobami przeżywającymi kryzysy emocjonalne.   

mgr Dorota Knitterpedagog, tyflopedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną  dzieci i młodzieży. Prowadzi  zajęcia grupowe w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, a także warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

mgr Rafał Peszek – pedagog

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN

mgr Magdalena Bach Koordynator Zespołu – psycholog, psychoterapeuta. Posiada bogate doświadczenie pracy m.in. w Oddziale Psychiatrycznym, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Ośrodku Adaptacyjnym. Absolwentka Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz Studium Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Na bieżąco korzysta z superwizji. Przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Dorota Sikora – Z-ca Dyrektora ZPP-P, psycholog, psychoterapeuta, trener treningu grupowego, mediator. W Poradni zajmuje  się diagnozą i psychoterapią  młodzieży oraz pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzi mediacje rodzinne i szkolne. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  oraz  dwuletnie szkolenie trenerskie „Sieć” Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Beata Bieleckapsycholog, psychoterapeuta integratywny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Na terenie poradni prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje rodzinne, psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską, ,,Szkołę dla Rodziców”.

mgr Olga Mroczekpsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

mgr Ireneusz Pyzik – psycholog, psychoterapeuta.

mgr Anna Szymala-Kopydłowskapsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła podyplomowe szkolenie „Psychoterapia” w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła staże specjalizacyjne w certyfikowanych ośrodkach terapeutycznych. Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz terapię rodzin. Regularnie uczestniczy w indywidualnej i grupowej superwizji pracy terapeutycznej.

Accessibility