Zespół Orzekający – 15.05. 2015 r.

Informujemy, że najbliższy Zespół Orzekający odbędzie się 15.05.2015 r. o godz. 9.00 w Zespołe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Legionów 58 bud. nr 10, Częstochowa.