Wydłużenia czasu trwania konkursów

Szanowni Państwo

W związku z trudnym okresem pandemii przypadającym na czas trwania konkursów oraz wydłużeniem realizacji projektu

Częstochowa wolna od przemocy

informujemy, że ostateczną datą zakończenia konkursów jest dzień

17 września 2021r.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące procedury konkursowej znajdują się w zakładce Częstochowa wolna od przemocy.