Szkoła dla rodziców cz. I

Informujemy, że od 8.02.2017 r. rozpoczęły się warsztaty Szkoła dla rodziców cz. I "Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby mówiły". Warsztaty będa odbywać się w środy przez 12 kolejnych spotkań. Tematyka obejmuje:
– wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
– aktywne, wspierające słuchanie
– motywowanie dziecka do współdziałania
– modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
– uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Prowadzący:
mgr Renata Przytulska – psycholog
mgr Anna Korycińska – pedagog