Szkoła dla rodziców

szkoladlarodzicow

 

Szkoła dla Rodziców  cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia dwóch kolejnych grup dla chętnych rodziców.

Spotkania będą się odbywać w godz. 16:00-18:00,

I grupa – w poniedziałki począwszy od 3.10.2016 r. 
Prowadzące:
mgr Magdalena Musiał-Ogrodnik – psycholog
mgr Ewa Przesłańska – pedagog

II grupa – w środy począwszy od 28.09.2016 r. 
Prowadzące:
mgr Renata Przytulska – psycholog
mgr Anna Korycińska – pedagog

przez 12 kolejnych spotkań wg następującej tematyki:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 do dnia 20.09.2016 r.  –  tel. 34 362-24-24, tel. kom. 739-212-739

Ilość miejsc ograniczona ! ( Każda grupa może liczyć max. 15 osób; obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Zajęcia są bezpłatne.