Rada Pedagogiczna

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie informuje: Rada Pedagogiczna odbędzie się 16.02.2018 r. o godz. 10.30.