Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

depresja4

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

startuje 23 lutego 2022r.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

W tym dniu rusza w Częstochowie Miejski Program Profilaktyczny „W stronę zdrowia”. Organizatorami Programu są: Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych   w Częstochowie.

Celem projektu jest :

  1. Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  2. Uwrażliwienie dorosłych i rówieśników na sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (depresje, samookaleczenia  zagrożenie samobójstwem itp)
  3. Wyposażenie dorosłych i rówieśników w wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  4. Promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

23 lutego 2022r. w godzinach od 8.00 do 18.00

w poradniach wchodzących w skład ZPP-P odbędą się konsultacje psychologów dla rodziców i młodzieży. 

Tematyka konsultacji:

Podejrzenie zaburzeń depresyjnych, lękowych u dzieci i młodzieży.

Wskazywanie możliwości dotyczących leczenia depresji u dzieci i młodzieży.

Miejsce konsultacji :

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136


Rozmowa z Z-cą Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych p. Dorotą Sikorą

w-sieci