Uczniowie z Ukrainy. Jak reagować na ich najtrudniejsze przeżycia?

W odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, na platformie informacyjno-doradczej utworzonej na potrzeby Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, uruchomione zostało specjalne szkolenie, które pomoże odpowiednio zareagować na trudne (w tym ekstremalne) przeżycia ukraińskich uczniów.

W każdą środę od 16:00 do 19:00 zapraszamy na szkolenie „Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?” prowadzone przez polskiego pedagoga oraz ukraińskiego psychologa. Skierowane jest do nauczycieli i wychowawców, którzy mogą doświadczyć sytuacji, odbierającej osobie dorosłej mowę. Zaprezentowane zostaną trzy perspektywy percepcji i recepcji tej trudnej sytuacji: ucznia, jego rówieśników oraz nauczyciela. 

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • przygotowanie się do reakcji na graniczne sytuacje lękowe,
 • wyzwalanie momentów podwyższonej troskliwości,
 • reagowanie na zachowania obronne uczestników traumatycznego wydarzenia,
 • rytuały i kody kulturowe równoważące ekstremalny stres.

Podczas szkolenia omówione zostanie także: inicjowanie oddziałów reagowanie na sytuacje konfliktogenne w środowisku szkolnych i lokalnym, inicjatywy własne i innowacje pedagogiczne oraz wychowawcze credo dla szkół przyjmujących uchodźców.

Zapisy na szkolenie odbywają się  na stornie pwpp.uksw.edu.pl poprzez kalendarium lub sekcję „Chcę wziąć udział w szkoleniu” po wejściu w daną kategorię np. „Jestem nauczycielem-wychowawcą”

NOWE SZKOLENIA

Uprzejmie informujemy, że na Platformie PWPP pojawiły się nowe szkolenia dedykowane uczniom (dla wszystkich kategorii wiekowych). Tematycznie mają one też posłużyć „oderwaniu się” od trudnych doświadczeń codzienności i zadbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne w nawiązaniu do zbliżających się egzaminów, matur oraz wiosny, która wiąże się też z częstszym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu. 

1. Fitness mózgu

https://pwpp.uksw.edu.pl/uczniowie/fitness-mozgu-kontekst-ekofilozoficzny/?event_rdate=20220326100000,20220326113000

Masz problem z koncentracją? Czujesz się zmęczony? Może to właśnie mózg wysyła Ci sygnał, że potrzebuje Twojego wsparcia. Podczas szkolenia będziesz mieć możliwość poznać metody, które umożliwią Ci utrzymanie dobrej kondycji mózgu.

2. Wzmacniaj się z przyrodą w tle

https://pwpp.uksw.edu.pl/uczniowie/wzmacniaj-sie-z-przyroda-w-tle/

Opis: Pandemia oraz nawyki spędzania czasu przed komputerem, smartfonem, telewizorem spowodowały znaczne ograniczenie czasu przebywania na zewnątrz (w parku, lesie, ogrodzie, terenie osiedla itp.). Może nie odczułeś tego bezpośrednio, ale Twój organizm wysyłał Ci sygnały w postaci np. rozkojarzenia, senności, rozdrażnienia, bólu oczu czy głowy.

 

Zapraszamy do zakładki Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

KONFERENCJA

metis

"W OBLICZU KRYZYSU"

Moje Bezpieczne(?) Dziecko – od bezpiecznego dorosłego do bezpiecznego dziecka

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się dnia 15 marca (wtorek) 2022 r. w godz. 17:00 – 20:00. 

Podczas konferencji będzie rozmowa o tym jak rozmawiać o kryzysie z uczniami i ich Rodzicami, o tym jak wspierać ucznia z doświadczeniem migracji. Postawimy pytanie jak my, jako nauczyciele i rodzice, radzimy sobie z emocjami w obliczu kryzysu.

Link do szkolenia na stronie ROM-E "Metis":

Link do fb

Szanowni Państwo

W ramach realizowanego przez ZPPP Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli zapraszamy do odwiedzania Internetowej Platformy Edukacyjno-Doradczej (pwpp.uksw.edu.pl), gdzie pojawiła się propozycja udziału w spotkaniu pt. 

Lekcje pokoju w warunkach wojennych. Odpowiedź na potrzeby nauczycieli

 Ze względu na nagły i narastający kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, rozpoczynamy spotkania pt. „Lekcje pokoju w warunkach wojennych.” Po konsultacjach z koordynatorami Programu Wsparcia oraz innymi specjalistami, rozpoznaliśmy najistotniejsze problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się nauczyciele polskich szkół na terenie całego kraju. Celem spotkań jest możliwie szybka próba adaptacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów i nauczycieli zza wschodniej granicy. Organizację spotkań i ich program powierzono dr. Michałowi Paluchowi, którego mogli Państwo poznać podczas zajęć z rozwoju kompetencji głębokich.

Niewątpliwie widoczna i odczuwalna pomoc naszych rodaków zasługuje na uznanie, ale przyjdzie moment, w którym otwarte dziś serca przestaną tętnić takim uniesieniem. Z jednej strony musimy się przygotować do pracy na rzecz integracji międzykulturowej, międzyreligijnej i egzystencjalnej, a z drugiej zapobiec zjawiskom występującym po konfliktach zbrojnych jak podwyższony poziom gniewu i potrzeba zemsty. Osobnym problemem są przy tym stosunki polsko-ukraińskie, które należy podjąć z nadzwyczajną delikatnością. A my przecież i w tych warunkach nadal jesteśmy wychowawcami – zaznacza dr Michał Paluch.


Spotkania odbywać się będą w dwóch formach:

 • w każdy wtorek od godziny 16:00 do 18:00, na platformie Programu Wsparcia po zarejestrowaniu się na konkretną datę https://pwpp.uksw.edu.pl/kalendarium/
 • w terminie wskazanym przez szkołę, jeśli dyrekcja zgłosi udział całej Rady Pedagogicznej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rejestracjawsparcie@uksw.edu.pl

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy,
Drodzy rodzice i uczniowie


       W związku z atakiem zbrojnym na naszych sąsiadów, władze Miasta Częstochowy oraz Wydział Edukacji, zwracają się z prośbą o szczególne zaangażowanie w pomoc charytatywną na rzecz mieszkańców Ukrainy. Do akcji włączyły się następujące stowarzyszenia: Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”, Wspólnota Polska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
       Działania na rzecz Ukrainy, która została zaatakowana przez Rosję podjęło wiele państw, w tym Nasza Ojczyzna. Działania te, miejmy nadzieję zakończą wojnę w Ukrainie, ale już dzisiaj obserwujemy sytuację gdy wielu Ukraińców potrzebuje pomocy.
       Zwracamy się do Państwa o niezwykle ważny gest Solidarności z narodem ukraińskim – zachęcamy, aby w każdej szkole i placówce umieścić symbole Polski i Ukrainy oraz przeprowadzić z dziećmi i młodzieżą rozmowy o sytuacji, która ma miejsce w Ukrainie.
       Jeszcze raz prosimy, aby po powrocie uczniów do szkół, objąć szczególną opieką uczniów pochodzenia ukraińskiego.
       Dyrektorów szkół współpracujących z placówkami na Ukrainie prosimy o przekazanie pisemnych i telefonicznych wyrazów solidarności oraz wsparcia od społeczności Państwa placówek.
       Dodatkowo w terminach 28.02.2022 r. – 18.03.2022r. ogłaszamy zbiórkę materialną dla Ukrainy.  Zwracamy się z ogromną prośbą o zachęcenie uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, a także rodziców do wsparcia akcji. Pomoc materialna trafi m.in. do ludności w Berdyczowie, Humaniu, Stanisławowie(Iwano-Frankiwsk), Charkowie – miast partnerskich Częstochowy.

 

Zbiórka obejmować będzie:

 • artykuły spożywcze o wydłużonym terminie przydatności, m.in.: konserwy, olej,
 • mąka, cukier, makaron, ryż, kasza,
 • słodycze – czekolady, batony,
 • artykuły chemiczne i środki czystości, w tym: mydło, proszek do prania, płyny do
 • mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe,
 • koce i śpiwory.

 

W dniu 21.03.2022r. prosimy o przekazywanie zebranych darów do następujących placówek:

 • przedszkola do Miejskiego Przedszkola nr 37
 • szkoły podstawowe do Szkoły Podstawowej nr 50
 • szkoły ponadpodstawowe do Szkoły Podstawowej nr 8
 • szkoły, nie prowadzone przez jst do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych przy ulicy Łukasińskiego 40.

Narody Europy Środkowo-Wschodniej – Polacy i Ukraińcy, pamiętając o wspólnej historii, powinny się szczególnie wspierać. W czasie wojny 1920r. – jeden z żołnierz 7DP wspominał o walkach na wschodzie „… można było na Ukraińcach polegać…” – dlatego jako społeczność Częstochowy, chcemy aby dzisiaj takie poczucie mieli Ukraińcy.


Z wyrazami szacunku
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

LOGO

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. 
Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40 

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

 

Accessibility