Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

LOGO

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. 
Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40 

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

 

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

depresja4

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

startuje 23 lutego 2022r.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

W tym dniu rusza w Częstochowie Miejski Program Profilaktyczny „W stronę zdrowia”. Organizatorami Programu są: Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych   w Częstochowie.

Celem projektu jest :

 1. Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
 2. Uwrażliwienie dorosłych i rówieśników na sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (depresje, samookaleczenia  zagrożenie samobójstwem itp)
 3. Wyposażenie dorosłych i rówieśników w wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 4. Promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

23 lutego 2022r. w godzinach od 8.00 do 18.00

w poradniach wchodzących w skład ZPP-P odbędą się konsultacje psychologów dla rodziców i młodzieży. 

Tematyka konsultacji:

Podejrzenie zaburzeń depresyjnych, lękowych u dzieci i młodzieży.

Wskazywanie możliwości dotyczących leczenia depresji u dzieci i młodzieży.

Miejsce konsultacji :

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136


Rozmowa z Z-cą Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych p. Dorotą Sikorą

w-sieci

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Lidia Koral (primo voto Espenschit) emerytowany i wieloletni Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19.02.2022r. o godz. 11.00
w Kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Kule
w Częstochowie.


Śp. Lidia Koral (primo voto Espenschit) pełniła funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie od 1975 do 2002 roku (w latach 1975 – 1993 Poradnia ta funkcjonowała jako: Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa).

Pełnienie tej funkcji wiązało się z tworzeniem od podstaw Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej, pod względem organizowania warunków pracy, bazy metodologicznej oraz doskonalenia zawodowego pracowników.

Zadaniem Śp. Lidii, jako Dyrektora Poradni Wojewódzkiej było także współtworzenie w 1975 roku Miejskich Poradni Wychowawczo – Zawodowych na terenie ówczesnego województwa częstochowskiego tj. poradni w: Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku, Pajęcznie, Lublińcu, Koniecpolu, a w roku 1987 – Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej nr 2 w Częstochowie.

Do roku 1993 odpowiadała również za realizowanie przez WPW-Z szeregu zadań na rzecz poradni terenowych:

 • pełnienie nadzoru merytorycznego,
 • stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników (systematyczne organizowanie szkoleń, kierowanie na studia podyplomowe z zakresu logopedii dyrektorów Poradni w Pajęcznie, Koniecpolu, Częstochowie, Kłobucku – co pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku stanowiło istotne osiągnięcie w sytuacji całkowitego braku logopedów w terenie),
 • pomoc w rozwiązywaniu tzw. „trudnych przypadków” dzieci i młodzieży,
 • zaopatrywanie w pomoce, metody i materiały instruktażowe do pracy z dziećmi, rodzicami, nauczycielami.

Śp. Lidia Koral w ramach koordynowania pracy wszystkich poradni w województwie podejmowała szereg działań na rzecz zintegrowania tych placówek i podnoszenia jakości ich pracy. M.in. zorganizowała i przez wiele lat prowadziła grupę wsparcia dla dyrektorów poradni p-p naszego województwa.

W kierowanej przez siebie Poradni Śp. Lidia dbała o wysoki poziom pracy diagnostycznej, doradczej, profilaktycznej i terapeutycznej, w tym pracy na rzecz dzieci z dysfunkcjami zmysłów prowadzonej przez WPW-Z na terenie całego ówczesnego województwa częstochowskiego. Zainicjowała  i zorganizowała wiele szkoleń dla pracowników, z których korzystali również nauczyciele, pedagodzy szkolni i inne osoby. Szkolenia te były prowadzone w większości przez uznane w kraju autorytety.

W roku 1978 zorganizowała pierwszy w województwie kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zespołów dydaktyczno – wyrównawczych.

Śp. Lidia wykazywała się dużą inicjatywą w zakresie działalności innowacyjnej. M.in. jako pierwsza w województwie zorganizowała w WPW-Z gabinety specjalistyczne: logopedyczny i terapii pedagogicznej. Zawsze była pełna zapału i nowych pomysłów. Inspirowała także swoich pracowników do pracy twórczej.

Wiele działań na rzecz dziecka i rodziny realizowała społecznie – m.in. organizowała kolonie dla dzieci z nerwicą szkolną, kierowała rodziny niewydolne wychowawczo na wczasy z psychologiem – w ramach opieki nad tymi rodzinami.

Czynnie działała w różnych organach o zasięgu wojewódzkim. W tym min.:

 • W latach 1979 – 85 w Wojewódzkiej Radzie Postępu Pedagogicznego.
 • Była członkiem Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej WSW, gdzie zajmowała się rekrutacją kandydatów do szkół wojskowych i preorientacją pod kątem naboru uczniów do szkół wojskowych.
 • W 1985r została powołana na członka Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
 • Pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Pomocy Dzieciom i Rodzinie Zarządu Wojewódzkiego TPD.

W pracy pedagogicznej Śp. Lidia Koral w sposób szczególny poświęciła się rewalidacji dzieci niepełnosprawnych i terapii dzieci dyslektycznych – realizując w tym swą życiową pasję.

Jej innymi pasjami były: muzyka, śpiew i aktywność sportowa – m.in. spenetrowała wszystkie jaskinie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Zawsze aktywna, nie bojąca się nowych wyzwań. Wymagająca wobec pracowników, ale i przepełniona troską o ich problemy oraz zawsze gotowa do udzielania pomocy – taką Cię Pani Dyrektor Lidko zapamiętamy!

 

KONKURS „NAUCZ TEGO ZNAKU SWOJE DZIECKO”

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
ogłasza konkurs dla częstochowskich miejskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek specjalnych
realizowany w ramach

Kampanii upowszechniającej znak POMÓŻ MI

CZAS TRWANIA KONKURSU 

07.02.2022r. – 11.03.2022r. 

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu
i Klauzulą informacyjną

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej 

W związku z licznymi pytaniami w regulaminie konkursu dodany został zapis dotyczący możliwości wzięcia udziału w konkursie
grupy dzieci przedszkolnych wraz z ich nauczycielem/dyrektorem. 

REGULAMIN KONKURSU

Klauzula informacyjna dotycząca uczestnictwa w konkursie

Karta zgłoszenia POMÓŻ MI

Pomóż mi

56445Szanowni Państwo Dyrektorzy

zwracam się z prośbą o rozpropagowanie wśród uczniów, rodziców i opiekunów oraz środowiska lokalnego informacji o kampanii upowszechniającej międzynarodowy znak "Pomóż mi".

Z kampanią rusza częstochowska Policja we współpracy z Miastem.

Akcja ma hasło „Naucz tego znaku swoje dziecko” – bo choć znajomość tego gestu przyda się każdemu, to właśnie dzieci – jako  szczególnie narażone na rozmaite niebezpieczeństwa – powinny dobrze go sobie przyswoić.

Międzynarodowy znak „Pomóż mi!” jest bardzo prosty – pokazujemy otwartą dłoń, a następnie składamy ją w pieść, chowając kciuk do środka.

Taki gest to nieme wołanie, czytelne dla ludzi mówiących różnymi językami, dające w dyskretny sposób do zrozumienia, że potrzebujemy pomocy lub jesteśmy ofiarami przemocy.

 

Gdy zauważymy taki gest, zachowajmy spokój, nie dajmy po sobie poznać, że go rozpoznajemy – tak, aby nie narażać osoby wzywającej pomocy. Dyskretnie poinformujmy służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeśli to tylko możliwe, nie traćmy z oczu osoby, która w ten sposób prosi o pomoc.

Bywało już tak, że ten gest ratował ludzi z poważnych opresji – był pokazywany na zdjęciach czy nagraniach video. Dlatego tak istotne jest, aby potrafić go wykonać, gdy nie da się krzyczeć lub dzwonić po pomoc. I ważne, żeby potrafić go bez trudu rozpoznać. Kiedy nie ma innych możliwości wzywania pomocy, użycie go może być jedyną szansą na ratunek.   

Plakat w załączeniu.

Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji

15 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta miało miejsce podsumowanie konkursu „Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe” organizowanego przez Wydział Edukacji UM Częstochowy i Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie.

Wydarzenie odbyło się w ramach jednej z cyklicznych imprez RE:ymonta czyli IV edycji Coffee Fashion, której celem jest przybliżenie doradcom zawodowym szkół podstawowych przy filiżance kawy trendów zarówno w modzie jak i w samym RE:ymoncie w przełożeniu na lokalny  oraz ogólnopolski rynek pracy.

Tym razem  głównymi bohaterami byli pracodawcy, którzy z rekomendacji dyrektorów częstochowskich szkół zawodowych i technicznych otrzymali  z rąk Naczelnika Wydziału Edukacji UM Częstochowy – pana Rafała Piotrowskiego oraz reprezentującej Prezydenta Miasta Częstochowy kierowniczki Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy – pani Anny Tymoszenko statuetki oraz dyplomy. W ten sposób pokreślono znaczenie i doceniono tych pracodawców, którzy pomagają szkołom zawodowym i mocno  angażują się w edukację swoich przyszłych pracowników.

Ponadto wręczono nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu graficznego „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Dzięki zwycięstwu swoich uczniów RE:ymont wzbogacił się o kompletne  wyposażenie pracowni informatycznej w postaci 16 laptopów z pełnym oprogramowaniem.                                  

Kawiarniany klimat spotkania stworzyła pyszna kawa, wspaniałe wyroby cukiernicze firmy Michaś, wystrój sali lustrzanej i piosenki z repertuaru Lady Gagi, Alicii Keys i Deana Martina wykonane przez nauczyciela RE:ymonta Arkadiusza Klubę i uczennice Annę Noremberg i Anitę Stępień.

Nagrodzeni Pracodawcy

nagrodzeni

02a 03a 06a 07a 08a 09a 10a 11a 13a 14a

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W ramach „Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych” uczniowie klas VIII i doradcy zawodowi wzięli udział w wizytach studyjnych zorganizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum Informacji Zawodowej. Miały one na celu pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej ale przede wszystkim zapoznać ich z realiami
i specyfiką wykonywania zawodów. Wizyty studyjne są świetną okazją, aby poznać kulisy wybranego przez siebie zawodu oraz zweryfikować swoją wiedzę na ten temat. Są też jedyną sposobnością, by móc porozmawiać z pracodawcą, zadać pytania, poznać rozwiązania technologiczne  wybranych zakładów.

W ramach tegorocznej imprezy w dniach od 15.11.2021r. do 26.11.2021 r. udział wzięło 19 szkół podstawowych, których uczniowie mieli możliwość odwiedzić  10 zakładów  pracy oraz zapoznać się  specyfiką zawodów  w ramach pokazów branżowych w pracowniach 6 szkół zawodowych.

Pokazy stanowisk pracy w firmach:

DIAK Garnitury ul. Bławatkowa 5
Fabryka czapek KASZKIET, ul. Sopocka 6/8
Hotel IBIS ul. Jaskrowska 22
Hotel MERCURY  ul. Ks. J. Popiełuszki 2
POLDAR- Meble al. Jana Pawła II 56/58
Miedziński Grupa Kapitałowa sp. z o.o. Kowale 21 42-274 Konopiska
BMW Serwis Samochodowy ul. Jagiellońska 153
Renault  Serwis Samochodowy ul. Krótka 16
Krotoski Serwis Samochodowy ul. Makuszyńskiego 74/76
Eko-BUD firma budowlana

Pokazy branżowe w pracowniach szkolnych odbyły się w :

ZS Przemysłu Mody i Reklamy
ZS Technicznych
ZS Technicznych i Ogólnokształcących
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Łukasińskiego i ul. Przechodnia 11/15
ZS  im. Wł. Andersa
ZS Mechaniczno-Elektrycznych

Mamy nadzieję, że dobrze przygotowane wizyty studyjne pomogły zachęcić uczniów do wyboru szkół, w których będą zdobywać zawód.

received_201612262144001 received_445876913827488 received_446833280147245 received_448143543372856 received_568512224224212 received_635917877827490 received_917977009113373 received_2994504004212212

Szanowni Państwo

W związku z brakiem zaintresowania konsultacjami w ramach Telefonu zaufania dla uczniów 
informujemy, iż z dniem 15.11.2021r. 

dyżury zostają zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość kontaktu ze specjalistami w godzinach działania
Poradni wchodzących w skład ZPPP
poniedziałek-czwartek 08:00 – 18:00
piątek 08:00 – 15:30

 

Accessibility