Zespół Pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24

rd
Dyrektor
mgr Rafał Dziwis – pedagog


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Legionów 58 bud. nr 10, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34

ds
Z-ca Dyrektora
mgr Dorota Sikora – psycholog

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24


Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Krakowska – pedagog

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 25 50

em
Z-ca Dyrektora
mgr Ewa Mucha – pedagog – doradca zawodowy

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

em
Z-ca Dyrektora
mgr Ewa Mucha – pedagog-doradca zawodowy

Doradcy Zawodowi

Accessibility