Zespół Pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24

rd
Dyrektor
mgr Rafał Dziwis – pedagog


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Południe

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 25 50

Z-ca Dyrektora
mgr Magdalena Bach – psycholog

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Północ

ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa
tel. 34 362 24 24

Z-ca Dyrektora
mgr Małgorzata Krakowska – pedagog

Psycholodzy
Pedagodzy
Logopedzi


 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Doradcy Zawodowi

Accessibility