Działania podejmowane przez ZPPP w czasie ferii zimowych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w okresie ferii zimowych podejmuje wzmożone działania w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako specjaliści chcemy dotrzeć przede wszystkim do rodziców i nauczycieli odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży w trudnym okresie ograniczenia kontaktów społecznych oraz zwrócić uwagę na przygotowanie uczniów do ewentualnego powrotu do szkoły.

W ramach realizowanego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej informujemy o możliwości skorzystania z porady specjalistów zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych codziennie
w godzinach 8:00 – 18:00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

tel. 34/361 94 34, 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

tel. 34/362 24 24, 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

tel. 34/363 25 50, 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej

tel. 34/361 93 92, 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Ponadto w ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie proponujemy spotkania na platformie Microsoft Teams dla nauczycieli i rodziców, które nie były wcześniej ujęte w harmonogramie projektu. 

Data i godzina

Temat

Odbiorcy

13.01.2021r.

godz. 10.00

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

14.01.2021r.  

godz. 16.00

Lęk przed szkołą – jak wspierać uczniów i ich rodziców.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych

19.01.2021r.

godz. 16.00

Cyberprzemoc

zainteresowani rodzice uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

20.01.2021r.  

godz. 15.00

Depresja u młodzieży

zainteresowani rodzice
i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

21.01.2021r. godz. 15.30

Emocje u dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera i ADHD

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

 

Linki do spotkań będą wysyłane bezpośrednio na adresy e-mail szkół z prośbą
o przekazanie zainteresowanej grupie odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu nadal istnieje możliwość poprowadzenia przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji spotkań on-line dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych w zakresie Przeciwdziałania agresji w szkole, Cyberprzemocy, Odpowiedzialności karnej nieletnich oraz Dopalaczy i innych substancji zabronionych.  W celu ustalenia terminu i zgłoszenia klasy na spotkanie proszę kontaktować się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Częstochowie.