Godziny pracy ZPP-P w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych informuje, że w roku szkolnym 2019/2020, Poradnie będą otwarte w godzinach: od poniedziałku – do czwartku w godz. 7.30-18.00, w piątek: od 7.30 do 15.30.

Zapraszamy