Godziny pracy w dniach 16-31.01.2017 r.

Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych 
w Cz
ęstochowie
INFORMUJE

że w okresie ferii zimowych tj.
od 16 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
Poradnia będzie czynna w godzinach od 7.30  – 15.30