Ferie Zimowe

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w okresie od 29.01.2018 r. – 09.02.2018 r. – Ferie Zimowe – informuje, iż poradnie będą otwarte od 7.30 do 15.30. 

Zapraszamy