Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.

W dniu 5 października, zgodnie z ustaleniami
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji,
będzie szczególnie wyróżniony
Dzień Świadomości Dysleksji. 

Nowoczesne technologie są w naszych czasach nierozerwalnym elementem przestrzeni edukacyjnej. Dla dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych mogą stanowić dodatkową trudność, ale też być wyzwaniem i ułatwieniem
w pokonywaniu ich trudności. Jako nauczyciele, specjaliści czy rodzice musimy zadbać o jak najlepsze
przygotowanie naszych dzieci/uczniów do bezpiecznego
i właściwego korzystania z dostępnych narzędzi w cyfrowym świecie.
Czy zatem nowoczesne urządzenia, dostępne oprogramowanie czy aplikacje mogą stanowić doskonałą pomoc (jedną
z wielu) i realnie wspierać dzieci ryzyka dysleksji i dysleksji w coraz lepszym funkcjonowaniu?


Aplikacje dla uczniów z dysleksją   


Podczas webinaru autorki wyposażają Nas w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach z uczniem z dysleksją rozwojową. Ponadto zdobędziemy informacje na temat wykorzystywania darmowych zasobów internetowych, platform, generatorów i aplikacji do konstruowania materiałów, kart pracy i ćwiczeń dostosowanych do deficytów i specyficznych potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzą: @Zyta Czechowska i @Jolanta Majkowska.


Kilka słów przypomnienia

Dzień powszedni dziecka dyslektycznego Marta Bogdanowicz

Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania Małgorzata Rożyńska

Pomysły na poprawne czytanie w każdy dzień tygodnia