Uroczystość wręczenia nagród – Zawodowa Liga Mistrzów

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Zawodowa Liga Mistrzów
w dniu 3 czerwca 2022 roku.

Konkurs „Zawodowa Liga Mistrzów” został stworzony, by poszerzyć wiedzę uczniów
o szkolnictwie zawodowym oraz zachęcić ich do nauki zawodu w technikach
i szkołach branżowych na terenie miasta Częstochowy. Organizatorem konkursu był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu projektowego mieli za zadanie nakręcić film promujący jeden z zawodów nauczanych w częstochowskich technikach oraz szkołach branżowych. Uczestnikami konkursu  byli uczniowie techników oraz szkół branżowych I stopnia z terenu miasta Częstochowy.
W konkursie wzięło udział 10 szkół ponadpodstawowych i zgłoszono 22 filmy. Honorowy patronat nad konkursem „Zawodowa Liga Mistrzów” objął Pan Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

3 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu oraz wręczenie nagród zwycięskim zespołom. Wszystkie zespoły uczestników wykazały się dużą kreatywnością oraz zaangażowaniem, jednak zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie największą liczbę punktów uzyskały n/w zespoły:

I miejsce:

„Fryzomania” – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

Autorzy filmu: Dominika Garlicka i Kacper Brożek

II miejsce (ex aequo):

„Żeromski-szkoła sukcesu” – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego

Autorka filmu: Adrianna Polewska

„Hotelarz-zawód przyszłości” – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. S. Żeromskiego

Autorzy filmu: Zuzanna Wawrzak i Krystian Jurczyk

 III miejsce:

„Bostoncnc”  –  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Autorzy filmu: Jessica Rzeszowska, Nikodem Suchomel oraz Oskar Kuta

 

Wszystkie zgłoszone do konkursu filmy zostały udostępnione
do wglądu na kanale YouTube, a linki do nich znajdują się tutaj

 

Przy organizacji uroczystości dużym zaangażowaniem wykazała się Dyrekcja, Nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Częstochowie, którzy ugościli w swych progach przedstawicieli Urzędu Miasta, Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, dyrektorów szkół biorących udział w konkursie oraz oczywiście uczniów i koordynatorów ich prac.

W trakcie tego wydarzenia zostały nie tylko zaprezentowane zwycięskie filmy, wręczone nagrody, ale można było także podziwiać umiejętności zawodowe uczniów
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego. Zaproszeni goście mogli skosztować autorskich dań przygotowanych przez uczniów, pysznych deserów oraz koktajli. Atrakcją był także pokaz umiejętności fryzjerskich i wokalnych. Wysoki poziom wszystkich prezentacji potwierdził, że przyznane nagrody trafiły w ręce uczniów dobrze znających zawody, w których się kształcą oraz zapowiadających się na specjalistów w swoich branżach. 

Warto podkreślić rolę Zakładu Cementownia Rudniki Cemex Sp. z o.o. jako
fundatora nagród dla uczestników konkursu oraz pracę uczennicy Zespołu Szkół
Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta – autorki plakatu promującego
„Zawodową Ligę Mistrzów”.

Jako organizatorzy projektu jesteśmy dumni z tak dużego zaangażowania zarówno społeczności uczniowskiej, szkolnej jak i wsparcia lokalnego Przedsiębiorcy w proces kreowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa technicznego i branżowego w Częstochowie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Skip to content