Archiwum kategorii: Bez kategorii

Telefony zaufania oraz infolinie wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, na depresję cierpi, wedle szacunków WHO, aż 350 milionów osób. Obecnie depresja stanowi czwartą spośród najczęściej występujących chorób, a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Niepokojącym trendem jest rosnący problem kłopotów ze zdrowiem psychicznym w gronie osób młodych. Depresja może prowadzić do samobójstwa. Każdego roku z powodu targnięcia się na życie umiera ponad 700 tys. osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w wieku 15-29-lat. Według szacunków CDC (Centers for Disease Control and Prevention) w ciągu życia co druga osoba zostanie zdiagnozowana z zaburzeniami lub chorobą psychiczną.

Codzienny stres, dynamiczne tempo życia, brak czasu dla siebie i innych, brak czasu na odpoczynek i wyciszenie od nadmiernych bodźców sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej i psychicznej. Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego. Generując różnorodne krótko- i długoterminowe stresy, wpłynęła na zdrowie psychiczne milionów ludzi na całym świecie. Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym.

Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe przeznaczane na rzecz leczenia zdrowia psychicznego ludzi są wciąż niewystarczające a wręcz niepokojąco niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie. Tegoroczne hasło ma więc kierować uwagę na rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego, które dotykają całe populacje i w ten sposób zagrażają postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego poprzez  kampanię i działania promujące tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Geneza powstania i cel obchodów

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zainicjowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health,). Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za główne cele przyjęto upowszechnianie polityki zdrowia psychicznego oraz zwiększanie społecznej świadomości poprzez edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych a także wspieranie walki ze stygmatyzacją społeczną. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

Problemy natury psychologicznej

W poprzednich latach tematami przewodnimi Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego były między innymi:

 • Zdrowie psychiczne w nierównym świecie (2021),
 • Ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujemy (2020),
 • Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom (2019),
 • Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie  (2018),
 • Zdrowie psychiczne w miejscu pracy (2017)
 • Pierwsza pomoc psychologiczna (2016)
 • Godność i zdrowie psychiczne (2015)
 • Życie ze schizofrenią (2014)
 • Zdrowie psychiczne i osoby starsze (2013)
 • Depresja, globalny kryzys (2012)
 • Inwestujmy w zdrowie psychiczne (2011)

Pierwszym hasłem tematycznie obchodzonego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego było: „Kobiety i zdrowie psychiczne”.
W pierwszych latach propagowania Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego poruszano tematy dzieci i ich zdrowia psychicznego, praw człowieka, starzenia się, a także pracy, traumy i przemocy. 

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego w wielu miejscach organizowane są wydarzenia, spotkania ze specjalistami czy darmowe konsultacje. W tym dniu warto promować udział w organizowanych spotkaniach, webinarach i warsztatach. Zdobyta na nich wiedza może w przyszłości uratować komuś życie.

Powyższe informacje zaczerpnięte ze strony https://www.gov.pl/


Gosia Ohme w rozmowie z Michałem Niewęgłowskim omawiają temat uważności i bycia tu i teraz gdy Netflix, Tinder, deadline’y, obowiązki domowe, czy opieka nad dziećmi ciągle wołają o naszą uwagę. Pochylają się również nad sposobami na pełnowartościowy odpoczynek dla osób, które są przestymulowane i wiecznie niewyspane.

Michał Niewęgłowski — twórca INTU, aplikacji z mindfulness i psychoedukacją. Autor książki „Polubić poniedziałki” (wyd. Zwierciadło), medytuje od 22 lat, od 16 prowadzi warsztaty medytacyjno – terapeutyczne w Polsce i Europie. Stały gość głównych polskich podcastów dotyczących zdrowia psychicznego.


Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania

Promocja zdrowia w szkole – Bank Dobrych Praktyk


 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.

W dniu 5 października, zgodnie z ustaleniami
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji,
będzie szczególnie wyróżniony
Dzień Świadomości Dysleksji. 

Nowoczesne technologie są w naszych czasach nierozerwalnym elementem przestrzeni edukacyjnej. Dla dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych mogą stanowić dodatkową trudność, ale też być wyzwaniem i ułatwieniem
w pokonywaniu ich trudności. Jako nauczyciele, specjaliści czy rodzice musimy zadbać o jak najlepsze
przygotowanie naszych dzieci/uczniów do bezpiecznego
i właściwego korzystania z dostępnych narzędzi w cyfrowym świecie.
Czy zatem nowoczesne urządzenia, dostępne oprogramowanie czy aplikacje mogą stanowić doskonałą pomoc (jedną
z wielu) i realnie wspierać dzieci ryzyka dysleksji i dysleksji w coraz lepszym funkcjonowaniu?


Aplikacje dla uczniów z dysleksją   


Podczas webinaru autorki wyposażają Nas w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach z uczniem z dysleksją rozwojową. Ponadto zdobędziemy informacje na temat wykorzystywania darmowych zasobów internetowych, platform, generatorów i aplikacji do konstruowania materiałów, kart pracy i ćwiczeń dostosowanych do deficytów i specyficznych potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzą: @Zyta Czechowska i @Jolanta Majkowska.


Kilka słów przypomnienia

Dzień powszedni dziecka dyslektycznego Marta Bogdanowicz

Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania Małgorzata Rożyńska

Pomysły na poprawne czytanie w każdy dzień tygodnia 

Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły

Z przyjemnością witamy Was na początku nowego roku szkolnego! Po letnim wypoczynku nadchodzi czas, abyśmy powrócili do szkoły
i rozpoczęli kolejny rok nauki, odkrywania i rozwijania naszych umiejętności.

Nowy rok szkolny to czas pełen nadziei, nowych wyzwań
i możliwości. Mamy nadzieję, że ten rok będzie pełen inspirujących lekcji, fascynujących projektów i wspaniałych doświadczeń.

Nowy rok szkolny to również okazja do postawienia sobie nowych celów i wyznaczenia sobie drogi do osiągnięcia sukcesów. Pamiętajcie, że wasza wytrwałość, zaangażowanie i praca będą kluczem do osiągnięcia sukcesu. Warto również pamiętać
o współpracy i wsparciu dla swoich kolegów
i koleżanek – razem możecie osiągnąć wiele! Niech nowy rok szkolny przyniesie wielu nowych przyjaciół i wartościowych relacji wśród uczniów.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce oraz motywacji do osiągania celów. Niech każdy dzień w szkole będzie okazją do nauki
i rozwijania się!

Nauczycielom życzymy cierpliwości, pasji i inspiracji
w przekazywaniu wiedzy swoim uczniom. Wasza praca ma ogromne znaczenie dla przyszłości młodych ludzi.

Rodzicom życzymy wytrwałości i wsparcia dla swoich dzieci w ich szkolnych wysiłkach. Wasza obecność i wsparcie są nieocenione.

Wszystkim pracownikom szkół życzymy spokoju, zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie.

Dyrekcja i pracownicy

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Częstochowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
z rejonu miasta Częstochowy

W obliczu zaistniałej traumatycznej sytuacji przemocy wobec dziecka na terenie naszego miasta, przypominamy o obowiązku monitorowania sytuacji rodzinnej dzieci/uczniów
i zbierania informacji o sytuacji dziecka, czy stosowanych wobec niego metodach wychowawczych. Zwracamy uwagę, że w przypadku podejrzenia przemocy naszym obowiązkiem jest założenie Niebieskiej Karty, czy zgłoszenie wniosku do sądu rodzinnego
o wgląd w sytuację dziecka, którego rozwój lub zachowania budzą niepokój nauczycieli. Jednocześnie pamiętajmy o konieczności okresowego organizowania spotkań Rady Pedagogicznej poświęconych wzrostowi kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności wnikliwej obserwacji uczniów oraz efektywnej współpracy z rodzicami.

Specjaliści z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie przygotowali krótkie kompendium wiedzy na temat symptomów przemocy domowej, profilaktyki oraz sposobów reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka.

Wiele osób, często również w naszym otoczeniu staje się ofiarami przemocy domowej. Ofiary często pozostawione są same sobie. Trzeba pamiętać, że osoby, które dotyka przemoc, w obawie przed swoim oprawcą często boją się i nie chcą lub nie wiedzą, w jaki sposób poinformować osoby postronne o tym, co ich spotyka. Z myślą o takich osobach powstał znak „POMÓŻ MI”. Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie.

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś, kogo znamy, albo też do całkowicie obcej nam osoby. Taki gest informuje o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,POMÓŻ MI” to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę tak językową, jak i kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy w internecie. To prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy video.

Wykonanie tego znaku jest proste. Pokazujemy otwartą dłoń. Chowając kciuk do środka składamy dłoń w pięść.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ POKAŻE NAM TEN ZNAK?

 1. Nie powinniśmy dawać oznak, że coś jest nie tak. Zwłaszcza, gdy obserwuje nas osoba, która potencjalnie może być sprawcą, co może narazić ofiarę na przykre konsekwencje.
 2. Zachowaj spokój i zakończ spotkanie lub rozmowę, tak jakby nic się nie stało.
 3. Jak najszybciej skontaktuj się z Policją pod numerem alarmowym 112 i wyjaśnij sytuację, oraz poinformuj, że osoba, którą spotkałeś/spotkałaś właśnie w ten sposób poprosiła nas
  o pomoc.

STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Z badań Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” wynika między innymi, że 41 procent dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 procent – ze strony rówieśników. „Przemoc rówieśnicza jest najbardziej rozpowszechnioną kategorią wiktymizacji, jakiej doznają dzieci i nastolatki” – napisano w raporcie.
Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. Osobami, które należą do grupy ryzyka ofiar przemocy w szkole, są uczniowie mniej popularni wśród rówieśników, osamotnieni, nie mogący liczyć na wsparcie oraz pomoc innych. Według badań również brak wsparcia rodziców, czy gorsza od przeciętnej sytuacja finansowa jest częstym czynnikiem prowadzącym do doświadczenia agresji rówieśniczej w szkole. Niemal co piąty uczeń pochodzący z rodzin najbiedniejszych staje się ofiarą przemocy. 
Specyfika przemocy rówieśniczej polega na tym, że bardzo często ma ona świadków. Reakcje świadków mogą wpływać na zachowanie sprawcy i sytuację osób doświadczających przemocy. W badaniach wykazano, że do przemocy rówieśniczej w szkole w większości przypadków dochodzi w obecności osób trzecich. Gdy są oni biernymi obserwatorami, przemoc trwa nadal, jednak gdy sprzeciwią się takim zachowaniom, mogą one zostać przerwane.

Nie bądź obojętny na przemoc rówieśniczą. Tylko skuteczne działanie może ochronić Ciebie i innych przed agresją.

Zgłaszaj przemoc lub jej podejrzenie do nauczycieli, pedagoga lub psychologa szkolnego. Nie zostawiaj nikogo bez pomocy.
Nie obawiaj się
zgłaszania, gdy Tobie dzieje się krzywda. Zaangażowanie dorosłych – rodziców, nauczycieli, może skutecznie obronić osoby doznające przemocy oraz pozwoli ukarać sprawców.

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, problem przemocy dotyczy Ciebie lub Twoich rówieśników, możesz skorzystać z działających całodobowo i bezpłatnie:

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej

34 366 31 21

Częstochowski Telefon Zaufania

z telefonu stacjonarnego:

192 88

z telefonu komórkowego:

34 192 88

Z Telefonu Zaufania mogą skorzystać – zachowując anonimowość – osoby cierpiące, dotknięte życiowymi dramatami, przeżywające trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, problemy związane m.in. z uzależnieniem, chorobą psychiczną, przemocą w domu czy w szkole, wykorzystywane seksualnie, osoby, które
mają myśli samobójcze, które przeżywają jakikolwiek kryzys.

poradnia@gmail.com

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

W sytuacjach nagłych, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie:
112, 997

Pamiętaj, nie musisz radzić sobie sam z problemem przemocy! Przełam milczenie, poproś o pomoc!