Archiwum kategorii: Bez kategorii

Dzień bezpiecznego internetu

Czym jest DBI?

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Obchody DBI z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, angażując we wspólne działania uczniów, nauczycieli, rodziców, lokalne społeczności, pedagogów i edukatorów. W 2023 roku zorganizowano aż 4675 lokalnych inicjatyw, a wszystkie działania związane z DBI objęły blisko trzy miliony osób! 

W 2023 roku organizatorzy przygotowali 19 webinarów, w których udział wzięło 4 300 przedstawicieli placówek oświatowych, 32 lekcje online i 10 spektakli dla dzieci, w których uczestniczyło aż 276 000 uczniów!

Zbliża się kolejna, 21. edycja DBI i setki bezpłatnych wydarzeń. Zarejestruj się na nie już dziś.

DBI 2024 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych organizowanych w całej Polsce zaplanowane zostały aż do końca marca br. Wśród nich są m.in.:

 • webinary dla nauczycieli, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online. Wszystkie webinary są bezpłatne, a ich celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html 
   
 • lekcje online, do których szkoły mogą zgłaszać zainteresowane klasy. Lekcje są bezpłatne i organizowane prawie codziennie od 7 lutego aż do końca marca. Harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.saferinternet.pl/dbi/lekcjeonline.html 
   
 • materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które można pobrać ze strony: https://www.saferinternet.pl/dbi/pakiety-edukacyjne.html 

Na stornach wydarzenia znajdziesz informacje o wszystkich inicjatywach organizowanych w ramach DBI: https://www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html

Zgłoś inicjatywę

Świętuj Dzień Bezpiecznego Internetu poprzez organizację lokalnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa internautów. Jak to zrobić? Wejdź na stronę dbi.pl i zgłoś pomysł, który planujesz zorganizować w swojej przestrzeni np. w szkole, bibliotece, na uczelni czy w miejscu pracy. Mogą to być spotkania, webinary, konkursy, kampanie informacyjne czy warsztaty. 
Wystarczy zarejestrować swoją inicjatywę za pomocą elektronicznego formularza.

Konferencja DBI

Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach obchodów DBI odbędzie się konferencja skierowana do przedstawicieli oświaty, profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz mediów. Specjaliści uczestniczący w konferencji przedstawią wyniki badań oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.

Gala DBI 2024, odbędzie się 6 lutego – uczestniczyć w niej można zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. 

Aby wziąć udział w Gali DBI na żywo w Teatrze Palladium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: rejestracja na wydarzenie 

Udział w wydarzeniu online nie wymaga rejestracji.

Transmisja online będzie dostępna na stronie dbi.pl oraz facebook.com/bezpiecznyinternet 

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są w programie DBI 2024

Zapraszamy do udziału w obchodach DBI – twórzmy bezpieczny Internet każdego dnia!

Za organizację Dnia Bezpiecznego Internetu odpowiadają Polskie Centrum Programu Safer Interenet, które tworzą: NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Ważne daty

2001 – powstanie Wikipedii, wydanie systemu operacyjnego Windows XP

2004 – utworzenie serwisu społecznościowego Facebook

2005 – założenie serwisu internetowego YouTube

2006 – założenie serwisu społecznościowego Twitter

2007 – początek kryzysu finansowego

2008 – upadłość banku Lehman Brothers

2009 – premiera filmu Avatar – najbardziej dochodowej produkcji w historii kina

2011 – wydanie aplikacji Snapchat

2012 – protesty przeciwko ACTA

2015 – wydanie systemu operacyjnego Windows 10

Bardzo ciekawe materiały z strony 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Historia Internetu

Zalety Internetu

Zagrożenia Internetu

Netgeneracja

Wykluczenie cyfrowe (e‑wykluczenie)

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej podstrony z zeszłego roku, gdzie znajdują się liczne materiały do wykorzystanie w pracy z uczniami i uczennicami. 

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN i organizacja wypoczynku – zima 2023/2024

 

Poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2023-2024_-_zima

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego).

Rodzicu,

Wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku.

Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży, w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”.

Spakuj dziecku odpowiedni bagaż

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu, tak by był on również dostosowany do możliwości dziecka. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny. Jeśli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany sprzęt (np. rower, rolki, narty) należy dobrać do warunków fizycznych i umiejętności dziecka. Zachęcamy wszystkich do pobrania listy rzeczy, jakie powinny się znaleźć w bagażu dziecka.

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na kolonii, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Wypoczynek oraz na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Polecamy także strony inne internetowe dedykowane wypoczynkowi.

W serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

Bezpłatna aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Więcej informacji

Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Zasady organizacji wypoczynku

Zasady organizacji wypoczynku określone są w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.)  oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452 z późn. zm.) zgodnie, z którymi organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku do bazy wypoczynku w kuratorium oświaty na terenie, którego posiada siedzibę. Ww. przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W związku z zagrożeniem koronawirusem zawsze należy stosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, które to Urzędy podejmują systemowe działania mające poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju, jak również informują o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji w zakresie różnych dziedzin gospodarki i życia obywateli, w tym

Szkoła-Praca-Przyszłość

W dniu 1 grudnia 2023 roku w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Szkoła Praca Przyszłość” skierowana do dyrektorów szkół technicznych i branżowych w Częstochowie oraz dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta i z powiatu częstochowskiego. Organizatorami projektu jest Wydział Edukacji Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie.

Pozostając w zgodzie z kierunkami polityki oświatowej w zakresie zadań dotyczących rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się
w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż, projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między poszczególnymi szkołami i lokalnymi pracodawcami. Promuje szkolnictwo zawodowego i tym samym zainteresowanie szkolnictwem branżowym i technicznym, jak największej ilości uczniów i uczennic klas VIII szkół podstawowych, będących na początku wyboru swojej drogi zawodowej.

Głównym założeniem projektu jest lepsze przygotowanie uczniów i uczennic do życia zawodowego, integracja edukacji szkolnej z realnymi potrzebami zawodowymi, ale też umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia własnych umiejętności i zainteresowań w kontekście rynku pracy i przygotowanie do skutecznego wejścia na rynek pracy.

W podejmowanych w ramach projektu działaniach zwraca się uwagę na budowanie świadomości zawodowej uczniów i uczennic, wsparcie w planowaniu kariery, kształcenie umiejętności praktycznych, rozwijanie umiejętności miękkich takich jak komunikacja, współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy zarządzanie czasem. Ważnym jest również monitorowanie wyników edukacyjnych i zawodowych celem promowania szkolnictwa zawodowego i technicznego w kolejnych latach oraz dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do realnych potrzeb uczniów i rynku pracy.

W ramach projektu Szkoła-Praca-Przyszłość zaplanowane zostały trzy podstawowe działania

Zawodowa Liga Mistrzów

To ogłoszony 1 pażdziernika konkurs kierowany do uczniów i uczennic szkół kształcących
w zawodzie – szkół technicznych i szkół branżowych I stopnia z terenu miasta Częstochowy.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie filmu promującego jeden z zawodów nauczanych w szkołach ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest przedstawienie wybranego zawodu w formie, która wzbudzi zainteresowanie uczniów i uczennic szkół podstawowych możliwością kształcenia się w danym kierunku, co w przyszłości przełoży się na wzrost liczby wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. W bieżącym roku zgłoszono 18 filmów.

W dniu 30 listopada 2023r. odbyło się spotkanie Komisji konkursowej, podczas którego nadesłane prace zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 grudnia i zamieszczone na stronie Urzędu Miasta oraz stronie ZPPP.

Data uroczystego wręczenia nagród zostanie wyznaczona w późniejszym terminie.

 

Środowiskowy Punkt Informacyjny dla Szkół Podstawowych – Targi Edukacyjne

Zaplanowane na marzec 2024r.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone będą wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu Miasta Częstochowy –  licea, technika oraz szkoły branżowe I stopnia, jak również szkoły specjalne i Częstochowską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Targi edukacyjne mają na celu promowanie oferty edukacyjnej szkół, ale również stworzenie przestrzeni, w której zainteresowani uczniowie i uczennice będą mogli zdobyć informacje
o szkołach działających na terenie miasta, zainspirować się, nawiązać kontakty, czy podjąć decyzję dotyczącą swojej dalszej edukacji.

Swoje stoisko przygotowuje również ZPPP gdzie specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego ZPPP Centrum Informacji Zawodowej odpowiedzą na pytania dotyczące diagnozy preferencji zawodowych, rekrutacji i wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas VII i VIII Targi zostaną zorganizowane w różnych dzielnicach miasta, w godzinach popołudniowych, aby umożliwić indywidualne konsultacje z nauczycielami i przedstawicielami wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, nie tylko zainteresowanym uczniom i uczennicom, ale również ich rodzicom czy opiekunom.

Otwórz się na zawód

Adresatami konkursu są uczniowie i uczennice klas VIII szkół podstawowych. Celem wydarzenia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego wśród uczniów i uczennic oraz poznanie specyfiki wybranych zawodów.

Pomysł konkursu „Otwórz się na zawód” łączy w sobie dwie idee: z jednej strony „Dni otwartych” w trakcie których uczniowie mogą poznać daną placówkę, ale z drugiej strony wziąć również udział w praktycznych konkurencjach przybliżających specyfikę interesujących zawodów. Każda ze szkół kształcących w zawodzie wybiera dwa z prowadzonych przez siebie zawodów i w czasie realizacji dni otwartych proponuje konkursy z nimi związane.

W następnej kolejności uczniowie szkół podstawowych wezmą udział w wizytach studyjnych u pracodawców współpracujących z wybraną szkołą techniczną lub branżową. Każdy uczeń będzie miał możliwość skonfrontowania swojego potencjału z wymaganiami poszczególnych zawodów. W trakcie wizyty uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z osobami reprezentującymi dany zawód, zadawania pytań, czy rozwiania swoich wątpliwości związanych z wyborem danego zawodu. Poznać warunki pracy w danym zakładzie czy firmie np. rozwiązania technologiczne. Ale również przekonać się, czy umiejętności lub predyspozycje, jakie posiada sprawdzą się w praktycznej nauce zawodu, ale też, jakie perspektywy zatrudnienia będzie mógł rozważyć po zdobyciu konkretnych kwalifikacji

 

Konferencję swoim wystąpieniem otworzył Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, obejmujący projekt patronatem honorowym. Gośćmi honorowymi byli: Pan Dariusz Kapinos – Przewodniczący Komisji Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Anna Gamalczyk – Wizytator Częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Pani Anna Tymoszenko – Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy, Pani Magdalena Wilk – Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

W trakcie konferencji głos zabrali kolejno: pani Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agnieszka Tomaszewska, pani Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Małgorzata Krakowska, pani Izabela Sierpińska – doradca zawodowy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz przedstawiciel firm GROHE – pan Maciej Pawlak oraz pan Arkadiusz Cierpiał – pracownik Fabryki Rowerów.

Wypowiedzi prelegentów dotyczyły historii projektu, bieżących i planowanych działań; podkreślały rolę pracodawców, którzy wspierają swoimi działaniami szkolnictwo zawodowe, pomagają w doposażaniu pracowni, realizacji praktyk czy staży uczniowskich. Omówione zostały również planowane na przyszły rok szkolny kierunki kształcenia w szkołach technicznych i branżowych w odniesieniu do badań rynku pracy.

Telefony zaufania oraz infolinie wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, na depresję cierpi, wedle szacunków WHO, aż 350 milionów osób. Obecnie depresja stanowi czwartą spośród najczęściej występujących chorób, a prognozuje się, że pod koniec bieżącej dekady zajmie pierwsze miejsce. Niepokojącym trendem jest rosnący problem kłopotów ze zdrowiem psychicznym w gronie osób młodych. Depresja może prowadzić do samobójstwa. Każdego roku z powodu targnięcia się na życie umiera ponad 700 tys. osób. Samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w wieku 15-29-lat. Według szacunków CDC (Centers for Disease Control and Prevention) w ciągu życia co druga osoba zostanie zdiagnozowana z zaburzeniami lub chorobą psychiczną.

Codzienny stres, dynamiczne tempo życia, brak czasu dla siebie i innych, brak czasu na odpoczynek i wyciszenie od nadmiernych bodźców sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w strefie emocjonalnej i psychicznej. Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego. Generując różnorodne krótko- i długoterminowe stresy, wpłynęła na zdrowie psychiczne milionów ludzi na całym świecie. Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym.

Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe przeznaczane na rzecz leczenia zdrowia psychicznego ludzi są wciąż niewystarczające a wręcz niepokojąco niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie. Tegoroczne hasło ma więc kierować uwagę na rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego, które dotykają całe populacje i w ten sposób zagrażają postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.

Światowa Organizacja Zdrowia oraz Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego poprzez  kampanię i działania promujące tegoroczne hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.

Geneza powstania i cel obchodów

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został zainicjowany w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health,). Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za główne cele przyjęto upowszechnianie polityki zdrowia psychicznego oraz zwiększanie społecznej świadomości poprzez edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych a także wspieranie walki ze stygmatyzacją społeczną. Każdego roku Federacja wybiera do promowania nowy temat.

Problemy natury psychologicznej

W poprzednich latach tematami przewodnimi Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego były między innymi:

 • Zdrowie psychiczne w nierównym świecie (2021),
 • Ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujemy (2020),
 • Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom (2019),
 • Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie  (2018),
 • Zdrowie psychiczne w miejscu pracy (2017)
 • Pierwsza pomoc psychologiczna (2016)
 • Godność i zdrowie psychiczne (2015)
 • Życie ze schizofrenią (2014)
 • Zdrowie psychiczne i osoby starsze (2013)
 • Depresja, globalny kryzys (2012)
 • Inwestujmy w zdrowie psychiczne (2011)

Pierwszym hasłem tematycznie obchodzonego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego było: „Kobiety i zdrowie psychiczne”.
W pierwszych latach propagowania Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego poruszano tematy dzieci i ich zdrowia psychicznego, praw człowieka, starzenia się, a także pracy, traumy i przemocy. 

W związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego w wielu miejscach organizowane są wydarzenia, spotkania ze specjalistami czy darmowe konsultacje. W tym dniu warto promować udział w organizowanych spotkaniach, webinarach i warsztatach. Zdobyta na nich wiedza może w przyszłości uratować komuś życie.

Powyższe informacje zaczerpnięte ze strony https://www.gov.pl/


Gosia Ohme w rozmowie z Michałem Niewęgłowskim omawiają temat uważności i bycia tu i teraz gdy Netflix, Tinder, deadline’y, obowiązki domowe, czy opieka nad dziećmi ciągle wołają o naszą uwagę. Pochylają się również nad sposobami na pełnowartościowy odpoczynek dla osób, które są przestymulowane i wiecznie niewyspane.

Michał Niewęgłowski — twórca INTU, aplikacji z mindfulness i psychoedukacją. Autor książki „Polubić poniedziałki” (wyd. Zwierciadło), medytuje od 22 lat, od 16 prowadzi warsztaty medytacyjno – terapeutyczne w Polsce i Europie. Stały gość głównych polskich podcastów dotyczących zdrowia psychicznego.


Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży − materiały do pobrania

Promocja zdrowia w szkole – Bank Dobrych Praktyk


 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji będą odbywały się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”.

W dniu 5 października, zgodnie z ustaleniami
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji,
będzie szczególnie wyróżniony
Dzień Świadomości Dysleksji. 

Nowoczesne technologie są w naszych czasach nierozerwalnym elementem przestrzeni edukacyjnej. Dla dzieci
o specyficznych potrzebach edukacyjnych mogą stanowić dodatkową trudność, ale też być wyzwaniem i ułatwieniem
w pokonywaniu ich trudności. Jako nauczyciele, specjaliści czy rodzice musimy zadbać o jak najlepsze
przygotowanie naszych dzieci/uczniów do bezpiecznego
i właściwego korzystania z dostępnych narzędzi w cyfrowym świecie.
Czy zatem nowoczesne urządzenia, dostępne oprogramowanie czy aplikacje mogą stanowić doskonałą pomoc (jedną
z wielu) i realnie wspierać dzieci ryzyka dysleksji i dysleksji w coraz lepszym funkcjonowaniu?


Aplikacje dla uczniów z dysleksją   


Podczas webinaru autorki wyposażają Nas w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach z uczniem z dysleksją rozwojową. Ponadto zdobędziemy informacje na temat wykorzystywania darmowych zasobów internetowych, platform, generatorów i aplikacji do konstruowania materiałów, kart pracy i ćwiczeń dostosowanych do deficytów i specyficznych potrzeb uczniów.

Zajęcia prowadzą: @Zyta Czechowska i @Jolanta Majkowska.


Kilka słów przypomnienia

Dzień powszedni dziecka dyslektycznego Marta Bogdanowicz

Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania Małgorzata Rożyńska

Pomysły na poprawne czytanie w każdy dzień tygodnia