Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Krakowska

Wydłużenia czasu trwania konkursów

Szanowni Państwo

W związku z trudnym okresem pandemii przypadającym na czas trwania konkursów oraz wydłużeniem realizacji projektu

Częstochowa wolna od przemocy

informujemy, że ostateczną datą zakończenia konkursów jest dzień

17 września 2021r.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące procedury konkursowej znajdują się w zakładce Częstochowa wolna od przemocy.

Praktyczny poradnik dla nauczycieli

Pani Mariola Wolan-Nowakowska jest profesorem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ale jednocześnie od ponad 25 lat jest praktykującym psychologiem i psychoterapeutą, również trenerem umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Biorąc pod uwagę aktualne okoliczności Pani profesor przygotowała poradnik dla nauczycieli, w szczególności wychowawców. Opracowanie zawiera metodyczne wskazówki oraz praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia zajęć reintegracyjnych wspierających adaptację społeczną uczniów szkół  podstawowych i ponadpodstawowych.

Powrót do szkoły: akcja-integracja