Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Krakowska

Szanowni Państwo

W ramach realizowanego przez ZPPP Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli zapraszamy do odwiedzania Internetowej Platformy Edukacyjno-Doradczej (pwpp.uksw.edu.pl), gdzie pojawiła się propozycja udziału w spotkaniu pt. 

Lekcje pokoju w warunkach wojennych. Odpowiedź na potrzeby nauczycieli

 Ze względu na nagły i narastający kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, rozpoczynamy spotkania pt. „Lekcje pokoju w warunkach wojennych.” Po konsultacjach z koordynatorami Programu Wsparcia oraz innymi specjalistami, rozpoznaliśmy najistotniejsze problemy, z jakimi będą musieli zmierzyć się nauczyciele polskich szkół na terenie całego kraju. Celem spotkań jest możliwie szybka próba adaptacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów i nauczycieli zza wschodniej granicy. Organizację spotkań i ich program powierzono dr. Michałowi Paluchowi, którego mogli Państwo poznać podczas zajęć z rozwoju kompetencji głębokich.

Niewątpliwie widoczna i odczuwalna pomoc naszych rodaków zasługuje na uznanie, ale przyjdzie moment, w którym otwarte dziś serca przestaną tętnić takim uniesieniem. Z jednej strony musimy się przygotować do pracy na rzecz integracji międzykulturowej, międzyreligijnej i egzystencjalnej, a z drugiej zapobiec zjawiskom występującym po konfliktach zbrojnych jak podwyższony poziom gniewu i potrzeba zemsty. Osobnym problemem są przy tym stosunki polsko-ukraińskie, które należy podjąć z nadzwyczajną delikatnością. A my przecież i w tych warunkach nadal jesteśmy wychowawcami – zaznacza dr Michał Paluch.


Spotkania odbywać się będą w dwóch formach:

  • w każdy wtorek od godziny 16:00 do 18:00, na platformie Programu Wsparcia po zarejestrowaniu się na konkretną datę https://pwpp.uksw.edu.pl/kalendarium/
  • w terminie wskazanym przez szkołę, jeśli dyrekcja zgłosi udział całej Rady Pedagogicznej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rejestracjawsparcie@uksw.edu.pl

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

LOGO

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. 
Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40 

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

 

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

depresja4

Program profilaktyczny W STRONĘ ZDROWIA

startuje 23 lutego 2022r.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

W tym dniu rusza w Częstochowie Miejski Program Profilaktyczny „W stronę zdrowia”. Organizatorami Programu są: Wydział Edukacji UM Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych   w Częstochowie.

Celem projektu jest :

  1. Zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  2. Uwrażliwienie dorosłych i rówieśników na sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (depresje, samookaleczenia  zagrożenie samobójstwem itp)
  3. Wyposażenie dorosłych i rówieśników w wiedzę dotyczącą postępowania w sytuacjach wykrycia zagrożenia  zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  4. Promowanie czynników ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

23 lutego 2022r. w godzinach od 8.00 do 18.00

w poradniach wchodzących w skład ZPP-P odbędą się konsultacje psychologów dla rodziców i młodzieży. 

Tematyka konsultacji:

Podejrzenie zaburzeń depresyjnych, lękowych u dzieci i młodzieży.

Wskazywanie możliwości dotyczących leczenia depresji u dzieci i młodzieży.

Miejsce konsultacji :

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136


Rozmowa z Z-cą Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych p. Dorotą Sikorą

w-sieci

KONKURS „NAUCZ TEGO ZNAKU SWOJE DZIECKO”

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
ogłasza konkurs dla częstochowskich miejskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek specjalnych
realizowany w ramach

Kampanii upowszechniającej znak POMÓŻ MI

CZAS TRWANIA KONKURSU 

07.02.2022r. – 11.03.2022r. 

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu
i Klauzulą informacyjną

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej 

W związku z licznymi pytaniami w regulaminie konkursu dodany został zapis dotyczący możliwości wzięcia udziału w konkursie
grupy dzieci przedszkolnych wraz z ich nauczycielem/dyrektorem. 

REGULAMIN KONKURSU

Klauzula informacyjna dotycząca uczestnictwa w konkursie

Karta zgłoszenia POMÓŻ MI

Szanowni Państwo

W związku z brakiem zaintresowania konsultacjami w ramach Telefonu zaufania dla uczniów 
informujemy, iż z dniem 15.11.2021r. 

dyżury zostają zawieszone.

Jednocześnie informujemy, że w sytuacjach kryzysowych istnieje możliwość kontaktu ze specjalistami w godzinach działania
Poradni wchodzących w skład ZPPP
poniedziałek-czwartek 08:00 – 18:00
piątek 08:00 – 15:30