Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Elżbiety Augustyniak-Brągiel, pedagoga, nauczyciela dzieci i młodzieży, edukatora, długoletniego Dyrektora Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie.

Swoje obowiązki wykonywała z pasją i otwartością na nowe pomysły, kierując się wizją nowoczesnej i przyjaznej oświaty. Wykazywała się szczególną odpowiedzialnością; chętnie podejmowała dodatkowe zadania i inicjatywy. Spełniała się w trudnej pracy pedagoga i dyrektora.
Zawsze energiczna, uśmiechnięta, zaangażowana, konsekwentna i otwarta na potrzeby uczniów. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana za osiągnięcia zawodowe.

Żegnając Cię Elu, dziękujemy  za oddanie, lojalność i życzliwość.

 

Koleżanki i Koledzy
z Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych

Pożegnanie:
Poniedziałek 25.04.2022 o godz. 17.00 na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie

Pogrzeb:
Czwartek  28.04.22 o godz. 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Opolu

Solidarni z Ukrainą

SWPS   Uniwersytet SWPS

Bajka terapeutyczna skierowana do dzieci z Ukrainy, które w ostatnich tygodniach wraz z rodzinami zmuszone były opuścić swoje domy i osiedlić się w Polsce. „Ola, Borys i nowi przyjaciele” opowiada historię ukraińskiego rodzeństwa, przed którym stoi nie lada wyzwanie – odnalezienie się w nowej rzeczywistości, nauka języka, poznawanie polskich liter, miejsc, ludzi. Powstała dzięki inicjatywie dr hab. Justyny Ziółkowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS oraz zaangażowaniu studentów psychologii. W tworzenie zaangażował się dziekan Wydziału Psychologii we Wrocławiu dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS. Książka i animacja są owocem współpracy wrocławskiego wydziału uczelni z Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Zdrowiem i Chorobą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz niezależnymi ekspertami.

Bajka terapeutyczna – link

Uczniowie z Ukrainy. Jak reagować na ich najtrudniejsze przeżycia?

W odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, na platformie informacyjno-doradczej utworzonej na potrzeby Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, uruchomione zostało specjalne szkolenie, które pomoże odpowiednio zareagować na trudne (w tym ekstremalne) przeżycia ukraińskich uczniów.

W każdą środę od 16:00 do 19:00 zapraszamy na szkolenie „Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?” prowadzone przez polskiego pedagoga oraz ukraińskiego psychologa. Skierowane jest do nauczycieli i wychowawców, którzy mogą doświadczyć sytuacji, odbierającej osobie dorosłej mowę. Zaprezentowane zostaną trzy perspektywy percepcji i recepcji tej trudnej sytuacji: ucznia, jego rówieśników oraz nauczyciela. 

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • przygotowanie się do reakcji na graniczne sytuacje lękowe,
  • wyzwalanie momentów podwyższonej troskliwości,
  • reagowanie na zachowania obronne uczestników traumatycznego wydarzenia,
  • rytuały i kody kulturowe równoważące ekstremalny stres.

Podczas szkolenia omówione zostanie także: inicjowanie oddziałów reagowanie na sytuacje konfliktogenne w środowisku szkolnych i lokalnym, inicjatywy własne i innowacje pedagogiczne oraz wychowawcze credo dla szkół przyjmujących uchodźców.

Zapisy na szkolenie odbywają się  na stornie pwpp.uksw.edu.pl poprzez kalendarium lub sekcję „Chcę wziąć udział w szkoleniu” po wejściu w daną kategorię np. „Jestem nauczycielem-wychowawcą”