Zespół pracowników

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – Centrum informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Łukasińskiego 40, 42-200 Częstochowa
tel. 34 361-93-92, tel. kom. 533 377 180
E-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl
Strona WWW: http://ciz.ids.czest.pl

Doradcy Zawodowi

mgr Artemia Bańkowska – psycholog-doradca zawodowy

mgr Izabela Sierpińska – pedagog-doradca zawodowy

mgr Aneta Słowińska – pedagog-doradca zawodowy

mgr Luiza Olczak – doradca zawodowy

mgr Beata Samul – pedagog-doradca zawodowy

mgr Aneta Kubiak – psycholog-doradca zawodowy

mgr Monika Charciarek – psycholog

mgr Marta Chuchro – psycholog

mgr Agata Korn – doradca zawodowy

Accessibility