Komunikat

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Chcąc  służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją – stanem epidemii. Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

  • osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,
  • osób objętych kwarantanną,
  • personelu medycznego.

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu  Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136
 

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00

Komunikat

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

 

Komunikat

Komunikat

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie od 16.03.2020r. do odwołania pracuje w godz. 7.30 – 15.30.

W razie konieczności załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w celu omówienia sposobu rozwiązania problemu.

Wobec powyższego placówka będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie. Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni będą podejmowały działania dotyczące interwencji kryzysowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 34/361 94 34, 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 34/362 24 24, 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 34/363 25 50, 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 34/361 93 92, 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

 

         Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Częstochowie

Komunikat

Komunikat Nr 5/ 2020
Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Częstochowie 
z dnia 12.03.2020r.

Informuję, iż w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie zawiesza w terminie od 13.03.2020 do 25.03.2020r wszystkie zajęcia grupowe, które odbywają się na terenie Zespołu Poradni. Terminy zajęć indywidualnych oraz diagnozy dzieci pozostają bez zmian.

(-) Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Częstochowie

komunikat

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz
w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
informuje, że na wizyty diagnostyczne i terapeutyczne będą przyjmowane

osoby bez widocznych objawów chorobowych.
W przypadku odwołania wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.

Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni – projekt

„POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” – to wspólna kampania profilaktyczna organizowana przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie oraz Wydział Prewencji KMP w Częstochowie przeciwko hejtowi internetowemu.

            Hejt jest zjawiskiem, które lawinowo rozpowszechnia się w sieci. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak dużym problemem może on być w przypadku młodszych użytkowników. Celem planowanej kampanii jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych szkodliwości zjawiska hejtu. Kluczową kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia się
z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

            Założeniem kampanii jest dotarcie do wszystkich uczniów klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie prelekcji, warsztatów, pogadanek na temat zagrożenia cyberprzemocą oraz praw
i konsekwencji związanych ze stosowaniem cyberprzemocy.

            Inauguracją kampanii „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI”  będzie  spotkanie z prasą oraz szkolenie dla pedagogów, które odbędzie się 4 marca 2020 r.

            Kampania będzie trwać od marca do czerwca bieżącego roku.

            W ramach działań w powyższym okresie odbędą się spotkania w auli KMP
w Częstochowie pod hasłem CZWARTEK Z cyberMOCĄ”. W tych dniach uczniowie
ze szkół podstawowych będą zapraszani na prelekcje dotyczące powyższych zagadnień, przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji przy udziale pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi prowadzić będą wraz
z pedagogami szkolnymi prelekcje we wszystkich szkołach podstawowych oraz specjalnych
z terenu Częstochowy w klasach VI -VIII.

            W ramach kampanii zostanie również ogłoszony konkurs z nagrodami, którego celem będzie nagranie przez uczniów krótkiego spotu o tematyce związanej z cyberprzemocą.

            Kampania „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” zakończy się konferencją podsumowującą w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Informacja GIS – Głównego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Accessibility