Dokumenty do pobrania

1. Karta zgłoszenia do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych     pdf     word


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH, WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU    pdf     word 
 
1. Wniosek o wydanie orzeczenia     pdf     word

2. Zaświadczenie lekarskie      pdf     word

3. Opinia nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o uczniu dla zespołu orzekającego     pdf     word


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA    pdf     word 
 
1. Wniosek o wydanie orzeczenia     pdf     word

2. Zaświadczenie lekarskie      pdf     word

3. Opinia nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o uczniu dla zespołu orzekającego     pdf     word

4. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy     pdf     word


DOKUMENTY DO ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:

1. Wniosek      pdf     word

2. Opinia      pdf     word

3. Zaświadczenie      pdf     word


INNE DOKUMENTY:

1. Opinia wychowawcy klasy, nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami   pdf     word

2. Wniosek dyrektora szkoły, przedszkola, placówki do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej     pdf     word

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku ukraińskim.

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku rosyjskim.

 

 

Accessibility