Częstochowa wolna od przemocy

Konkurs na plakat
pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI
organizowany dla klas uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia VI-VIII

Konkurs na spot filmowy
pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE
organizowany dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia

Materiały ze spotkań prowadzonych w ramach projektu

Częstochowa wolna od przemocy – założenia programu.

Relacje rówieśnicze w sieci. Cyberprzemoc – mgr Ewa Przesłańska

Emocje dziecka w wieku przedszkolnym - mgr Marzena Skrobarczyk

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas I-III i pedagogów - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas IV-VIII i pedagogów  - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu – mgr Barbara Tubielewicz, mgr. Tomasz Kozłowski

Lęk przed szkołą – jak wspierać ucznió i rodziców – mgr Justyna Czrnacka-Wojtysek

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców – mgr Alina Włodarek, mgr Margaretta Jastrząb

 

 

Accessibility