Archiwa kategorii: Informacje

FAQ

Drogi Kliencie,

w tym miejscu będziemy umieszczać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania prosimy kierować na adres: zppp@edukacja.czestochowa.pl
(ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ)

1. Jak aktualnie pracuje Poradnia?

Poradnia  nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

2. W jaki sposób mogę skontaktować się z pracownikami Poradni?

Udzielamy porad i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

3. Jak aktualnie mogę zgłosić dziecko na badania w Poradni?

Telefonicznie oraz formie elektronicznej: skrzynka mailowa lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

4. Czy nadal odbywają się zajęcia grupowe?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia taka forma zajęć aktualnie nie może się odbywać. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dzieci.

5. Jeśli obserwuje u swojego dziecka niepokojące sygnały związane z emocjami
i zachowaniem, czy mogę skorzystać z pomocy specjalisty? 

Kryzys jakiego doświadcza dziecko jest zawsze ważnym sygnałem, aby podjąć działania i skontaktować się ze specjalistą.
 

Koronawirus COVID-19

Przydatne informacje dla nauczycieli i rodziców:

Wskazówki WHO dotyczące zdrowia psychicznego w sytuacji rozprzestrzeniania się COVID-19 – Polskie Towarzystwo DBT

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Pobierz bezpłatny poradnik.

DZIECKIEM BĄDŹ! – darmowe pomoce dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Co robić z dzieckiem w domu. 100 pomysłów na zabawy.

Tu znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadkach podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – materiały dodatkowe dla ósmoklasisty.

Komunikat

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Chcąc  służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją – stanem epidemii. Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

  • osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,
  • osób objętych kwarantanną,
  • personelu medycznego.

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu  Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136
 

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00

Komunikat

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

 

Komunikat

Komunikat Nr 5/ 2020
Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Częstochowie 
z dnia 12.03.2020r.

Informuję, iż w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie zawiesza w terminie od 13.03.2020 do 25.03.2020r wszystkie zajęcia grupowe, które odbywają się na terenie Zespołu Poradni. Terminy zajęć indywidualnych oraz diagnozy dzieci pozostają bez zmian.

(-) Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Częstochowie

Pozytywnie zakręceni w cyberprzestrzeni – projekt

„POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” – to wspólna kampania profilaktyczna organizowana przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Częstochowie oraz Wydział Prewencji KMP w Częstochowie przeciwko hejtowi internetowemu.

            Hejt jest zjawiskiem, które lawinowo rozpowszechnia się w sieci. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak dużym problemem może on być w przypadku młodszych użytkowników. Celem planowanej kampanii jest uświadomienie uczniom szkół podstawowych szkodliwości zjawiska hejtu. Kluczową kwestią walki z hejtem jest reagowanie na to zjawisko – a reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Kampania zwraca uwagę na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia się
z cyberprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści administratorom stron czy wsparcie dla ofiary.

            Założeniem kampanii jest dotarcie do wszystkich uczniów klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych na terenie miasta Częstochowy oraz przeprowadzenie prelekcji, warsztatów, pogadanek na temat zagrożenia cyberprzemocą oraz praw
i konsekwencji związanych ze stosowaniem cyberprzemocy.

            Inauguracją kampanii „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI”  będzie  spotkanie z prasą oraz szkolenie dla pedagogów, które odbędzie się 4 marca 2020 r.

            Kampania będzie trwać od marca do czerwca bieżącego roku.

            W ramach działań w powyższym okresie odbędą się spotkania w auli KMP
w Częstochowie pod hasłem CZWARTEK Z cyberMOCĄ”. W tych dniach uczniowie
ze szkół podstawowych będą zapraszani na prelekcje dotyczące powyższych zagadnień, przeprowadzane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji przy udziale pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz dzielnicowi prowadzić będą wraz
z pedagogami szkolnymi prelekcje we wszystkich szkołach podstawowych oraz specjalnych
z terenu Częstochowy w klasach VI -VIII.

            W ramach kampanii zostanie również ogłoszony konkurs z nagrodami, którego celem będzie nagranie przez uczniów krótkiego spotu o tematyce związanej z cyberprzemocą.

            Kampania „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI” zakończy się konferencją podsumowującą w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.