Archiwa kategorii: Aktualności

Działania podejmowane przez ZPPP w czasie ferii zimowych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w okresie ferii zimowych podejmuje wzmożone działania w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako specjaliści chcemy dotrzeć przede wszystkim do rodziców i nauczycieli odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży w trudnym okresie ograniczenia kontaktów społecznych oraz zwrócić uwagę na przygotowanie uczniów do ewentualnego powrotu do szkoły.

W ramach realizowanego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej informujemy o możliwości skorzystania z porady specjalistów zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych codziennie
w godzinach 8:00 – 18:00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

tel. 34/361 94 34, 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

tel. 34/362 24 24, 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

tel. 34/363 25 50, 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej

tel. 34/361 93 92, 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Ponadto w ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie proponujemy spotkania na platformie Microsoft Teams dla nauczycieli i rodziców, które nie były wcześniej ujęte w harmonogramie projektu. 

Data i godzina

Temat

Odbiorcy

13.01.2021r.

godz. 10.00

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

14.01.2021r.  

godz. 16.00

Lęk przed szkołą – jak wspierać uczniów i ich rodziców.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych

19.01.2021r.

godz. 16.00

Cyberprzemoc

zainteresowani rodzice uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

20.01.2021r.  

godz. 15.00

Depresja u młodzieży

zainteresowani rodzice
i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

21.01.2021r. godz. 15.30

Emocje u dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera i ADHD

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

 

Linki do spotkań będą wysyłane bezpośrednio na adresy e-mail szkół z prośbą
o przekazanie zainteresowanej grupie odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu nadal istnieje możliwość poprowadzenia przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji spotkań on-line dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych w zakresie Przeciwdziałania agresji w szkole, Cyberprzemocy, Odpowiedzialności karnej nieletnich oraz Dopalaczy i innych substancji zabronionych.  W celu ustalenia terminu i zgłoszenia klasy na spotkanie proszę kontaktować się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Częstochowie.

Informacja

W związku z  rozprzestrzenianiem się zakażenia SARS-COV2 zaplanowane na dzień 16.11.2020r. szkolenie dla nauczycieli przedszkoli „Jak rozpoznać przemoc i agresję dziecka w wieku przedszkolnym oraz jak radzić sobie z tym problemem” oraz  szkolenie dla nauczycieli klas I – III i pedagogów szkolnych „Jak rozpoznać przemoc i agresję u dziecka oraz jak radzić sobie z tym problemem” zaplanowane na dzień 17.11.2020r odbędę się w późniejszym terminie. O dokładnej dacie i godzinie zostaniecie państwo poinformowani odpowiednio wcześniej.

Pozdrawiam

Małgorzata Krakowska
 

Komunikat

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Chcąc  służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją – stanem epidemii. Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

  • osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,
  • osób objętych kwarantanną,
  • personelu medycznego.

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu  Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136
 

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00