Archiwa kategorii: Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły


Wsparcie obrazek

awytyczne MEiN obrazek

dla nauczycieli


Praktyczny poradnik dla nauczycieli Powrót do szkoły: akcja-integracja


Vademecum dotyczące radzenia sobie z powrotem uczniów do szkół. 


Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa, Nauczycieli w związku z sytuacją, z którą wkrótce przyjdzie nam się zmierzyć tj. powrotem dzieci i młodzieży do szkół po długotrwałym okresie zdalnego nauczania. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców jest to pewnego rodzaju kryzys. Każdy z nas inaczej radzi sobie z kryzysem, którym nie jest dana sytuacja, ale zindywidualizowana reakcja każdego z nas na dane wydarzenie.

 Jest grupa uczniów, którzy nad tym trudnym okresem przejdą do porządku dziennego, oczekują go i cieszą się, ponieważ dla nich powrót do szkoły oznacza wreszcie powrót do bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami.

Na wielu jednak czas pandemii odcisnął piętno, a powrót do szkoły nasila lęk. Przedłużający się pobyt w domu wpłynął destabilizująco na funkcjonowanie emocjonalne pewnej grupy dzieci i młodzieży. W minionych miesiącach następowało sukcesywne obniżanie ich motywacji do nauki, a izolacja od rówieśników przerwała proces treningu umiejętności społecznych. Brak konieczności rozwiązywania codziennych problemów obniżył ich odporność psychiczną. U wielu uczniów zaobserwowano wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych. Podczas ponad rocznego stanu epidemii doświadczali oni silnego stresu, strachu przed chorobą, strachu przed utratą bliskich, czy pogorszeniem się sytuacji materialnej z powodu utraty pracy jednego, a nawet obojga rodziców. Byli też tacy, którzy doświadczali przemocy ze strony członków rodziny. Wielu uczniów i uczennic odczuło rozluźnienie dotychczasowych przyjaźni, ale są też tacy, którzy te przyjaźnie nawiązali w Internecie – pytanie jednak na ile są one silne, by przetrwać w świecie realnym.

Ogłoszenie powrotu do szkół wywołało falę napięcia emocjonalnego wśród znacznej części dzieci i młodzieży. Uczniowie mają silne obawy przed tym powrotem i boją się faktu, że będzie im trudno dostosować się do sytuacji społecznych. Obawiają się tego, jak zostaną odebrani przez rówieśników, ale również tego, jak zostaną przyjęte zmiany, które zaszły w ich sposobie bycia czy wyglądzie. Zarówno dzieci jak i młodzież zgłaszają również obawy przed  rozliczaniem ich z obowiązków np. boją się sprawdzania zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń z całego roku, czy sprawdzania wiedzy z poprzednich miesięcy.

Obserwowane obawy przed powrotem do szkoły wskazują, że mamy do czynienia z koniecznością ponownej adaptacji dzieci i młodzieży do środowiska szkolnego, a to tak jakby każdy z uczniów zaczynał edukację od nowa.

W podobnie niekorzystnej sytuacji psychologicznej znajdują się nauczyciele. Dla Państwa ten czas też nie zawsze był najlepszy. Dostosowywaliście się Państwo do nowych form uczenia korzystając z technik i metod zdalnej nauki, szukaliście sposobów przekazywania wiadomości uczniom, starając się ich zainteresować, ale też zmotywować do pracy. Jednak wielu z Was również doświadczyło osobistych trudności wynikających z pandemii. Ponadto świadomość braków edukacyjnych uczniów i równocześnie presja, aby zrealizować podstawę programową generuje silne napięcia, frustracje i niepokoje.

Fakt, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele są w trudnej emocjonalnie sytuacji będzie komplikował współpracę po rozpoczęciu zajęć stacjonarnych.

W związku z powyższym korzystnym wydaje nam się przeznaczenie pewnej ilości czasu po powrocie dzieci i młodzieży na ponowną adaptację do grupy oraz dostosowanie się do zasad panujących w szkole. Przed rozpoczęciem zajęć korzystnie byłoby łagodzić obawy uczniów oraz unikać ich nasilania zapowiedziami sprawdzania całości dotąd nabytej wiedzy. Wydaje się, że w obecnej sytuacji priorytetem powinny się stać wzajemne relacje wszystkich członków społeczności szkolnej.  

W razie potrzeb, jak dotychczas, służymy Państwu naszym wsparciem.

Dyrekcja i specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 


DODATKOWE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA 

Biorąc pod uwagę aktualne okoliczności Pani Mariola Wolna-Nowakowska będąca profesorem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przygotowała poradnik dla nauczycieli, w szczególności wychowawców. Opracowanie zawiera metodyczne wskazówki oraz praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia zajęć reintegracyjnych wspierających adaptację społeczną uczniów szkół  podstawowych i ponadpodstawowych.

grafika 2grafika 3 grafika1

 

Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA mająca na celu wypracowanie rozwiązań, które pomogą dzieciom i młodzieży wrócić do szkoły po czasie edukacji zdalnej.

    

 

Częstochowa wolna od przemocy

Konkurs na plakat
pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI
organizowany dla klas uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia VI-VIII

Konkurs na spot filmowy
pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE
organizowany dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia

 

Zapraszamy na warsztaty "Zobaczmy się na nowo" 


Gra – Razem na Grenlandii

Gra antydyskryminacyjna – Na tropie uprzedzeń


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagraniami ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Fundację Życie, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2021r. Baner przeniesie Państwa na kanał YouTube, gdzie znajdują się poszczególne wykłady zaproszonych gości. W szczególności polecamy wykład prof. Jacka Pyżalskiego i dr Szymona Grzelaka.

baner

 

Materiały ze spotkań prowadzonych w ramach projektu

Częstochowa wolna od przemocy – założenia programu.

Relacje rówieśnicze w sieci. Cyberprzemoc – mgr Ewa Przesłańska

Emocje dziecka w wieku przedszkolnym - mgr Marzena Skrobarczyk

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas I-III i pedagogów - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas IV-VIII i pedagogów  - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Emocje u dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD – mrg Marzena Skrobarczyk

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu – mgr Barbara Tubielewicz, mgr. Tomasz Kozłowski

Lęk przed szkołą – jak wspierać ucznió i rodziców – mgr Justyna Czrnacka-Wojtysek

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców – mgr Alina Włodarek, mgr Margaretta Jastrząb

Twoje dziecko bezpieczne w sieci – mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Rówieśnicza Interwencja Kryzysowa – mgr Ewa Przesłańska, mgr Magdalena Musiał-Ogrodnik

rip

 

 

 

FAQ

Drogi Kliencie,

w tym miejscu będziemy umieszczać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania prosimy kierować na adres: zppp@edukacja.czestochowa.pl
(ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ)

1. Jak aktualnie pracuje Poradnia?

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną
poniedziałek – czwartek 7:30 – 18:00,
piątek 7:30 – 15:30

2. W jaki sposób mogę skontaktować się z pracownikami Poradni?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

 

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

3. Jak aktualnie mogę zgłosić dziecko na badania w Poradni?

Osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, telefonicznie oraz formie elektronicznej: skrzynka mailowa lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

4. Jeśli obserwuje u swojego dziecka niepokojące sygnały związane z emocjami i zachowaniem, czy mogę skorzystać z pomocy specjalisty? 

Kryzys jakiego doświadcza dziecko jest zawsze ważnym sygnałem, aby podjąć działania i skontaktować się ze specjalistą.
 

Koronawirus COVID-19

Przydatne informacje dla nauczycieli i rodziców:

Wskazówki WHO dotyczące zdrowia psychicznego w sytuacji rozprzestrzeniania się COVID-19 – Polskie Towarzystwo DBT

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Pobierz bezpłatny poradnik.

DZIECKIEM BĄDŹ! – darmowe pomoce dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Co robić z dzieckiem w domu. 100 pomysłów na zabawy.

Tu znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadkach podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – materiały dodatkowe dla ósmoklasisty.