Archiwa kategorii: Aktualności

Częstochowa wolna od przemocy

Konkurs na plakat
pt. POZYTYWNIE ZAKRĘCENI W CYBERPRZESTRZENI
organizowany dla klas uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia VI-VIII

Konkurs na spot filmowy
pt. BEZPIECZNY ŚWIAT WE MNIE I WOKÓŁ MNIE
organizowany dla uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych

Regulamin konkursu
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia

Materiały ze spotkań prowadzonych w ramach projektu

Częstochowa wolna od przemocy – założenia programu.

Relacje rówieśnicze w sieci. Cyberprzemoc – mgr Ewa Przesłańska

Emocje dziecka w wieku przedszkolnym - mgr Marzena Skrobarczyk

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas I-III i pedagogów - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Profilaktyka agresji i przemocy – materiały dla nauczycieli klas IV-VIII i pedagogów  - mgr Bożena Bator, mgr. Agnieszka Ujma

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu – mgr Barbara Tubielewicz, mgr. Tomasz Kozłowski

Lęk przed szkołą – jak wspierać ucznió i rodziców – mgr Justyna Czrnacka-Wojtysek

Cyberprzemoc. Spotkanie dla rodziców – mgr Alina Włodarek, mgr Margaretta Jastrząb

 

 

Działania podejmowane przez ZPPP w czasie ferii zimowych

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w okresie ferii zimowych podejmuje wzmożone działania w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako specjaliści chcemy dotrzeć przede wszystkim do rodziców i nauczycieli odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży w trudnym okresie ograniczenia kontaktów społecznych oraz zwrócić uwagę na przygotowanie uczniów do ewentualnego powrotu do szkoły.

W ramach realizowanego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej informujemy o możliwości skorzystania z porady specjalistów zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych codziennie
w godzinach 8:00 – 18:00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

tel. 34/361 94 34, 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

tel. 34/362 24 24, 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

tel. 34/363 25 50, 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej

tel. 34/361 93 92, 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Ponadto w ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie proponujemy spotkania na platformie Microsoft Teams dla nauczycieli i rodziców, które nie były wcześniej ujęte w harmonogramie projektu. 

Data i godzina

Temat

Odbiorcy

13.01.2021r.

godz. 10.00

Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysu.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

14.01.2021r.  

godz. 16.00

Lęk przed szkołą – jak wspierać uczniów i ich rodziców.

zainteresowani nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych

19.01.2021r.

godz. 16.00

Cyberprzemoc

zainteresowani rodzice uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

20.01.2021r.  

godz. 15.00

Depresja u młodzieży

zainteresowani rodzice
i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

21.01.2021r. godz. 15.30

Emocje u dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera i ADHD

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

 

Linki do spotkań będą wysyłane bezpośrednio na adresy e-mail szkół z prośbą
o przekazanie zainteresowanej grupie odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu nadal istnieje możliwość poprowadzenia przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji spotkań on-line dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz specjalnych w zakresie Przeciwdziałania agresji w szkole, Cyberprzemocy, Odpowiedzialności karnej nieletnich oraz Dopalaczy i innych substancji zabronionych.  W celu ustalenia terminu i zgłoszenia klasy na spotkanie proszę kontaktować się z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Częstochowie.

FAQ

Drogi Kliencie,

w tym miejscu będziemy umieszczać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania prosimy kierować na adres: zppp@edukacja.czestochowa.pl
(ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ)

1. Jak aktualnie pracuje Poradnia?

Poradnia  nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

2. W jaki sposób mogę skontaktować się z pracownikami Poradni?

Udzielamy porad i konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

3. Jak aktualnie mogę zgłosić dziecko na badania w Poradni?

Telefonicznie oraz formie elektronicznej: skrzynka mailowa lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP.

4. Czy nadal odbywają się zajęcia grupowe?

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia taka forma zajęć aktualnie nie może się odbywać. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dzieci.

5. Jeśli obserwuje u swojego dziecka niepokojące sygnały związane z emocjami
i zachowaniem, czy mogę skorzystać z pomocy specjalisty? 

Kryzys jakiego doświadcza dziecko jest zawsze ważnym sygnałem, aby podjąć działania i skontaktować się ze specjalistą.
 

Koronawirus COVID-19

Przydatne informacje dla nauczycieli i rodziców:

Wskazówki WHO dotyczące zdrowia psychicznego w sytuacji rozprzestrzeniania się COVID-19 – Polskie Towarzystwo DBT

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie? Pobierz bezpłatny poradnik.

DZIECKIEM BĄDŹ! – darmowe pomoce dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Co robić z dzieckiem w domu. 100 pomysłów na zabawy.

Tu znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadkach podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – materiały dodatkowe dla ósmoklasisty.

Informacja

W związku z  rozprzestrzenianiem się zakażenia SARS-COV2 zaplanowane na dzień 16.11.2020r. szkolenie dla nauczycieli przedszkoli „Jak rozpoznać przemoc i agresję dziecka w wieku przedszkolnym oraz jak radzić sobie z tym problemem” oraz  szkolenie dla nauczycieli klas I – III i pedagogów szkolnych „Jak rozpoznać przemoc i agresję u dziecka oraz jak radzić sobie z tym problemem” zaplanowane na dzień 17.11.2020r odbędę się w późniejszym terminie. O dokładnej dacie i godzinie zostaniecie państwo poinformowani odpowiednio wcześniej.

Pozdrawiam

Małgorzata Krakowska