Wszystkie wpisy, których autorem jest arek wolniaczyk

Szkoła dla Rodziców cz. I

Szkoła dla Rodziców  cz. I

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców.

Spotkania będą się odbywać w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00, począwszy od 20.02.2018 r. – przez 12 kolejnych spotkań wg następującej tematyki:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 do dnia 09.02.2018 r.  –  tel. 34 362-24-24, tel. kom. 739-212-739

Realizatorki programu:

mgr Alina Włodarek – pedagog
mgr Anna Korycińska – pedagog

Ilość miejsc ograniczona ! ( przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń )

   Zajęcia są bezpłatne.

Dzień Edukacji Narodowej

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka."
Janusz Korczak

Z okazji Dnia Edukacji Narodoej wszystkim Pracownikom Oświaty życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z podejmowanego trudu wychowawczego i edukacyjnego oraz wiele radości i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor oraz Pracownicy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Spotkanie dla Dyrektorów przedszkoli i pedagogów szkolnych

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zaprasza Dyrektorów przedszkoli i pedagogów szkolnych na spotkanie z pracownikami rejonowych poradni:

- w dniu 20.09.2017 r. o godz. 9.00 – Dyrektorzy Przedszkoli
– w dniu 20.09.2017 r. godz. 11.00 – pedagodzy szkolni szkół ponadgimnazjalnych
– w dniu 21.09.2017 r. godz. 9.00 – pedagodzy szkolni szkół podstawowych

Miejsce spotkania rejonowe poradnie.

Zapraszamy

Rok szkolny 2017/2018

Drodzy Uczniowie! Kochane Dzieci!

Wszystkim uczniom – i tym młodszym i tym starszym życzymy aby czas spędzony w szkole lub przedszkolu był pełen szczęścia i radości płynącej z odkrywania świata. Życzymy Wam udanego roku szkolnego, ciekawych lekcji  i zajęć, wzorowych ocen, ciekawych pomysłów i interesujących znajomości.

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzymy Wam, aby nadchodzący czas był pełen radości i zadowolenia aby Wasze oddanie i zaangażowanie owocowało sukcesami i przynosiło zadowolenie i uśmiech na twarzach wychowanków. Niech Wasz wysiłek i pasja, jaką wkładają Państwo w pracę owocowały sukcesami oraz poczuciem satysfakcji zawodowej.