Wszystkie wpisy, których autorem jest arek wolniaczyk

Komunikat

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Chcąc  służyć pomocą jak największej ilości potrzebujących oferujemy bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób, które są w kryzysie psychicznym w związku z obecną sytuacją – stanem epidemii. Ofertę pomocy kierujemy do młodzieży i dorosłych z terenu miasta Częstochowy, w tym między innymi do:

  • osób przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich,
  • osób objętych kwarantanną,
  • personelu medycznego.

W razie potrzeb proszę dzwonić pod następujące numery telefonu  Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Częstochowie :

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136
 

Oferujemy pomoc w godzinach od 8.00- do 20.00

Komunikat

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem  rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej

Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ

 

Komunikat

Komunikat

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, iż Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie od 16.03.2020r. do odwołania pracuje w godz. 7.30 – 15.30.

W razie konieczności załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w celu omówienia sposobu rozwiązania problemu.

Wobec powyższego placówka będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie. Poradnie wchodzące w skład Zespołu Poradni będą podejmowały działania dotyczące interwencji kryzysowej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 34/361 94 34, 533 300 966
e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 34/362 24 24, 739 212 739
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 34/363 25 50, 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 34/361 93 92, 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

 

         Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Częstochowie

Komunikat

Komunikat Nr 5/ 2020
Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Częstochowie 
z dnia 12.03.2020r.

Informuję, iż w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa, Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie zawiesza w terminie od 13.03.2020 do 25.03.2020r wszystkie zajęcia grupowe, które odbywają się na terenie Zespołu Poradni. Terminy zajęć indywidualnych oraz diagnozy dzieci pozostają bez zmian.

(-) Rafał Dziwis
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Częstochowie

komunikat

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz
w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
informuje, że na wizyty diagnostyczne i terapeutyczne będą przyjmowane

osoby bez widocznych objawów chorobowych.
W przypadku odwołania wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.